Gość: Andrzej
2003-05-26 00:00
#1
uprawnienia z obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych - gdzie je zrobić?
Jestem mieszkańcem Warszawy i mam pytanie czy Państwo się nie orientują
czy są wymagane uprawnienia a jeżeli tak to gdzie można je zrobić do
obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych i agregatów chłodniczych
dużej mocy cieplnej około 30 kW. Czy wystarczają uprawnienia
elektryczne do 1KV.
Pozdrawiam Andrzej
P.S. Nie mogę znaleźć nigdzie przepisów z tym związanych.
Gość: COCH
2003-05-26 00:00
#2
Przepisy prawne dotyczące wymaganych kwalifikacji osób działających w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji określają:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji (Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 377 wraz z późniejszymi zmianami - Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz. 187 ).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane (Dz. U. z 2002 r. Nr 71, poz. 658).
Dział Certyfikacji Personelu COCH - akredytowana (akredytacja PCA nr AC 056) jednostka certyfikująca prowadzi certyfikację kompetencji personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Certyfikacja kompetencji prowadzona jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 13313 (PN-EN 13313:2002(U)), a także na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane (Dz. U. z 2002 r. Nr 71, poz. 658).
W załączeniu (link poniżej) przesyłam informacje dotyczące szkoleń prowadzonych w COCH i certyfikacji kompetencji.
Z poważaniem
Małgorzata Wąs
COCH Kraków
Szkolenia COCH w 2003 r.
Gość: SYSTHERM
2003-05-27 00:00
#3
Szanowny Panie,
Do obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych i agregatów chłodniczych
dużej mocy (ok. 30 kW) nie wystarczy uprawnienie elektryczne do 1 kV.
Świadectwo kwalifikacyjne uzyskać można podczas szkoleń realizowanych w
firmie SYSTHERM. W roku bieżącym było to szkolenie Nr 1 nt "Montaż i
eksploatacja urządzeń chłodniczych. Montaż, obsługa, konserwacja,
naprawy i pomiary kontrolne urządzeń chłodniczych" w dniach 26-28 lutego
2003 (szczegóły - link poniżej). W przypadku większej ilości zgłoszeń szkolenie może być powtórzone
jesienią br.
Podobne szkolenia z możliwością uzyskania uprawnień energetycznych
organizuje w Poznaniu ZODK SIMP O/ Poznań - tel. 061 853 80 37
Pozdrawiamy
SYSTHERM
Szkolenie SYSTHERM nr 1
Gość: krzysztof
2003-06-28 00:00
#4
najlepiej koncząc kurs np w Dęicy
  • 1