Gość:
2005-10-11 00:00
#1
Komora mieszania a przemiana mieszania
Witam!
Od pewnego czasu borykam sie z problemem prawidłowego policzenia komory mieszania w centrali klimatyzacyjnej. Jako, że jest to instalacja basenowa do komory napływają dwa strumienie powietrza nasyconego. Z jednej wilgotne powietrze z basenu (po odzysku - ochłodzeniu) t = 15,5 oC / 100% -> h = 43,0 kJ / kg; z drugiej zaś zimowe powietrze zewnętrzne t = -22 oC / 100% -> h = -20,5 kJ / kg. Oba punkty leżą na krzywej nasycenia Wykresu Moliera, zatem punkt mieszania wyjdzie w zakresie mgły wodnej (poniżej krzyej nasycenia). Załóżmy że mieszamy oba stumienie w stosunku odpowiednio 65% / 35%. Z obliczeń otrzymujemy punkt 2,4 oC / 163% -> h = 20,8 kJ / kg. Problem polega na tym co dzieje się z tym powietrzem dalej, przy kolejnej obróbce termicznej? Żaden program kalkulacyjny nie przyjmie wartości wilgotności względnej powyżej 100%. Czy wstawić 2,4 oC / 100% -> h = 13,6 kJ / kg czy może punkt o tej samej entalpii 6,2 oC / 100% -> h = 20,8 kJ/kg. A może jeszcze coś innego?
Gość: Marcin
2005-10-11 00:00
#2
To przelicz "ręcznie" przecież w warunkach zimowych to powietrze po komorze mieszania będzie podgrzewane, czyli trzeba byłoby obliczyć moc nagrzewnicy jako sumę mocy potrzebnej do nagrzania powietrza i odparowania mgły wodnej do postaci pary wodnej.I po sprwawie.
Gość: who
2005-10-11 00:00
#3
Właśnie tak się zastanawiałem, ale po komorze mieszania mam wymiennik krzyżowy. Z jednej strony podgrzewam powietrze i mogę to policzyć ręcznie, natomiast ta ilość ciepła jest równa ilości odebranej po stronie chłodzenia. Zatem moje pytanie pozostaje aktualne. Jak "zmusić" lub "oszukać" program kalkulacyjny do liczenia prawidłowo odzysku.
Gość: szoł-men
2005-10-12 00:00
#4
tak sie zastanawiam, jak zamierzasz odprowadzać skropliny z komory mieszania ?
a poza tym w technice basenowej to sie ciutek inaczej robiło chyba, nie ? z pompą ciepła
chociaż nie twierdze, że to co robisz jest źle - mam za małe doświadczenie
a co mowi producent centrali ? i czy centrala jest zintegrowana z systemem podgrzewu wody basenowej ?
Gość: who
2005-10-12 00:00
#5
Jest to typowa centrala basenowa z pompą ciepła (centrale takie liczę już klika lat). Tylko zastanawia mnie ten mały szczegół. Za parownikiem jest t = 15,5 oC / 100% -> h = 43,0 kJ / kg. Potem to powietrze zawracam i mieszam w komorze mieszania z zewnętrzym t = -22 oC / 100% -> h = -20,5 kJ / kg w odpowiedniej proporcji. Nie ma bata - w komorze mieszania musimy uzyskać powietrze przesycone. Pytanie jest inne co de facto odzyskuje wymiennik krzyżowy od stoniy chłodzenia - czy uwzględnia on entalpię czy tylko temperaturę powietrza od strony podgrzewu?
P.S. Skropliny są odprowadzane na tacę ociekową, po czym wydostają się na zewnątrz syfonem do kanalizacji.
Gość: Peter
2005-10-24 00:00
#6
Przyjąć punkt mieszania na krzywej nasycenia o takiej samej temperaturze. Patrz M. Malicki rozdział o ustalaniu punktu mieszania w obszarze mgły.
Pozdrawiam!
  • 1