Duże powierzchniowo obiekty są prawdziwym wyzwaniem pod względem projektowania systemu grzewczego. Każdy budynek ma inne wymagania, system powinien więc nie tylko odpowiadać określonym standardom pracy, ale również spełniać specyficzne zapotrzebowania inwestorów. Ważną cechą jest także energooszczędność, ponieważ ogrzewanie jest odczuwalnym kosztem w eksploatacji budynków. Nieodpowiedni dobór urządzeń może skutkować dużymi stratami energetycznymi.

W tego typu obiektach najbardziej efektywne jest ogrzewanie nadmuchowe, które mogą zapewnić nagrzewnice powietrza LEO. Zdarza się jednak tak, że w budynkach wymagane jest dodatkowo dostarczenie świeżego powietrza. Rozwiązaniem tutaj będą komory mieszania KM, które wraz z nagrzewnicami i wentylatorami dachowymi UVO tworzą najprostszy system wentylacji mechanicznej.

Czym są komory mieszania?

FLOWAIR w swojej ofercie posiada komory mieszania, które razem z nagrzewnicą dostarczają do obiektu wymaganą ilość świeżego powietrza, a przy tym je ogrzewają. Dobrze zaprojektowana obudowa pozwala stworzyć jednolity i estetyczny aparat grzewczo-wentylacyjny LEO + KM. Proces projektowy urządzenia nakierowany był na uzyskanie możliwie najniższej masy i wymiarów, przy jednoczesnym zachowaniu jak najlepszych parametrów technicznych. 

Komora zbudowana jest z trzech elementów: adapteru, modułu przepustnic oraz modułu filtra, które można składać w różnych konfiguracjach, zależnie od warunków architektonicznych obiektu. Do połączenia komory z nagrzewnicą LEO służy adapter, posiadający wyprowadzoną na zewnątrz puszkę przyłączeniową ułatwiającą podłączenie zasilania i sterowania. Zależnie od chęci ułożenia wlotu powietrza recyrkulacyjnego odpowiednio montowany jest moduł przepustnic. Płynna regulacja stopnia otwarcia przepustnic w zakresie 0-100% zapewnia możliwość zmiany ilości dostarczonego świeżego powietrza. Ostatnim elementem jest filtr kasetowy klasy EU3, który oczyszcza dostarczane do pomieszczenia powietrze z zanieczyszczeń stałych. Odpowiednie ułożenie filtra pozwala na wybór między filtrowaniem tylko świeżego lub świeżego i recyrkulacyjnego powietrza.

Rodzaje i montaż komór mieszania

Komory mieszania z oferty FLOWAIR występują w trzech wielkościach: S, L, XL. Dzięki temu można dobrać komorę i nagrzewnicę zależnie od wymaganych parametrów oraz mocy. KM + LEO mogą być montowane zarówno do ścian, jak i podstropowo. Jako wyposażenie podstawowe komora posiada uchwyty do podstropowego zawieszenia urządzenia za pomocą szpilek. Istnieje także możliwość użycia wsporników montażowych, co ułatwia montaż urządzenia na ścianie.

Dla pełnej cyrkulacji powietrza na obiektach montowane są również wentylatory dachowe UVO. Jest to grupa wentylatorów z poziomym wyrzutem powietrza. Montowane na dachu budynku mają za zadanie usuwanie zużytego powietrza z pomieszczenia. 

Sterowanie

W swojej ofercie firma FLOWAIR posiada kompletny system sterowania. Tworzy je inteligentny sterownik T-box z wyświetlaczem dotykowym wraz z zestawem automatyki KM, stanowiący kompletny układ zasilająco-sterująco-zabezpieczający. Zestaw automatyki KM wraz ze sterownikiem T-box posiada wiele dodatkowych funkcji np. płynną regulacje temperatury powietrza nawiewnego, bilans, nadciśnienie lub podciśnienie względem wentylatorów dachowych, ochronę przeciwzamrożeniową wymiennika wodnego, programator tygodniowy, badanie stopnia zabrudzenia filtra po dołączeniu presostatu jako akcesorium i wiele innych. Zestaw LEO + KM może być podłączony do BMS lub do SYSTEMU FLOWAIR, dzięki czemu wraz z innymi urządzeniami tworzy kompletny, inteligentny system grzewczo-wentylacyjny.

 

Ochrona przeciwzamrożeniowa wymiennika wodnego

Automatyka KM w zestawie posiada 4 czujniki temperatury, które w czasie rzeczywistym badają stany pracy urządzenia. W przypadku wykrycia zbyt niskiej temperatury po stronie nawiewu powietrza z urządzenia tuż za wymiennikiem wodnym lub zbyt niskiej temperatury czynnika grzewczego urządzenie wchodzi w stan pracy trybu przeciwzamrożeniowego. W stanie tym następuje zamknięcie przepustnic powietrza świeżego z zewnątrz, otwarcie zaworu SRX (na wyposażeniu automatyki) powodując przepływ czynnika grzewczego przez urządzenie, wyłączenie wentylatora aparatu. Stan ten trwa do czasu poprawienia się warunków pracy urządzenia, po czym urządzenie wraca do trybu normalnej pracy zgodnej z nastawionym harmonogramem.

Komory mieszania to najprostszy system wentylacji mechanicznej. Przy możliwie niskim zużyciu energii, a także bez potrzeby instalowania dodatkowych systemów otrzymujemy kompleksowe rozwiązanie zapewniające efektywną, w pełni zautomatyzowaną wentylację nawiewno - wywiewną. 

 

Dowiedz się więcej