Gość: Osa
2004-11-16 00:00
Wentylacja hali produkcyjnej
Otrzymałem projekt do wyceny ogrzewania i wentylacji hali:
- ogrzewanie promiennikami gazowymi
- nawiew czerpniami ściennymi na
wys 4m
- wywiew wentylatorami dachowymi
Vwent = 30000 m3/h (>10000m3/h)
Czy wg Dz.U. z dnia 15.06.2002 r. -par.151.1 pownna tam być zastosowana wentylacja z odzyskiem ciepła powietrza wywiewanego?
Gość: Wentylek
2004-11-16 00:00
Re: Wentylacja hali produkcyjnej
Oczywiście, że nie! Podniesienie kosztów produkcji i obniżenie komfortu jest podręcznikowym źródłem odniesienia sukcesu przez inwestora.