Ciągły rozwój i rosnąca potrzeba produkcyjna, spowodowane są coraz większym popytem na produkty firmy KLIMOR. Wszystko to wkrótce zaowocuje rozpoczęciem inwestycji związanej z budową nowej hali produkcyjnej w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego. Pod dachem hali znajdzie się dodatkowe ponad 2 tys. m² nowej powierzchni.

KLIMOR rośnie w siłę - rozbudowa hali produkcyjnej

Prace nad nowym projektem inwestycyjnym rozpoczną się w drugiej połowie bieżącego roku. Zaplanowana budowa obejmować będzie powstanie nowej hali produkcyjnej o powierzchni 2 tys. m², która docelowo będzie połączona z już istniejącą. Łącznie zakład produkcyjny Klimor zwiększy się do blisko 10 tys. m² powierzchni, na którą będą składały się hale produkcyjne i magazynowe. Rozbudowa pozwoli doposażyć i wzbogacić obecny, nowoczesny park maszynowy między innymi w zrobotyzowane obrabiarki CNC. Oddanie nowej hali do użytku zaplanowano na pierwszą połowę 2019 roku.

Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy KLIMOR w Gdyni jest częścią długofalowej strategii rozwoju Grupy Klima-Therm, zakładającej m.in. ekspansję na rynki zagraniczne, a także rozwój nowych produktów, w tym wdrożenie nowego typoszeregu EVO, który zaplanowany jest na drugą połowę 2018 roku. Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu pozwoli również na znaczące skrócenie czasu realizacji zamówień. Inwestycja związana z powiększeniem powierzchni produkcyjnej zakładu to także nowe wakaty dla mieszkańców trójmiasta i okolic. Można szacować, że firma Klimor dzięki rozwojowi stworzy kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.

- Rozbudowa zakładu to strategiczne posunięcie wynikające z rosnącego zapotrzebowania na nasze produkty, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Budowę traktujemy jako kolejny ważny krok w naszym wieloletnim i systematycznym rozwoju - mówi Marek Kupiec Prezes Zarządu w spółce KLIMOR i dodaje - Inwestycja ta nie tylko pozwoli nam na zwiększenie dotychczasowych możliwości produkcyjnych, ale także wpłynie na poprawę efektywności zarządzania produkcją oraz usprawni skuteczną obsługę większych zleceń.

 

Dowiedz się więcej