Gość: martar
2016-03-06 21:27
Wentylacja pomieszczenia transformatora
Czy ktoś ma doświadczenie w projektowaniu wentylacji komór transformatorowych ?
Czy poniższy system wentylacji( grawitacyjnej) jest prawidłowy? Problem polega na tym że według poniższych obliczeń wychodzą duże powierzchnie otworów..Jeśli ktoś zna inny sposób wentylowania takich pomieszczeń proszę o komentarz.

Komory transformatorów będą wentylowane grawitacyjne.
W przypadku naturalnego chłodzenia, w stacji transformatorowej musi być zapewniona odpowiednia wentylacja. Wentylacja ta powinna umożliwiać rozproszenie ciepła wydzielanego w wyniku strat transformatora. Aby zapewnić efektywne chłodzenie transformatora i wystarczającą cyrkulację powietrza, ważne jest aby zachować minimalną wysokość 150 mm pod częścią będącą pod napięciem.
- Wyznaczanie przekrojów otworów wentylacyjnych
S = 0 18*P / √ H
oraz
S'= 1 10 * S
P = suma strat jałowych i obciążeniowych transformatora wyrażonych w kW przy 75°C,
S = powierzchnia otworu wlotowego (pomniejszona o powierzchnię zastosowanej siatki
lub żaluzji) wyrażone w m2,
S' = powierzchnia otworu wylotowego (pomniejszona o powierzchnię zastosowanej siatki
lub żaluzji) wyrażone w m2,
H = różnica wysokości pomiędzy otworami wyrażona w metrach.
Powyższy wzór stosuje się dla pomieszczeń o średniej temperaturze otoczenia 20°C
i na wysokości poniżej 1000 m npm.
P = 190 kW
H= 7 m
S = 0,18*190 / √ 7 = 12,09 m2
S’ = 11,08 * 1,1 = 13,30 m2
Zaprojektowano otwory nawiewne z żaluzjami ruchomymi i siłownikami w ścianie zewnętrznej oraz częściowo w bramie o łącznej powierzchni 15,72 m2 (z uwzględnieniem żaluzji +30%)
Otwory wywiewne z żaluzjami ruchomymi i siłownikami zlokalizowano nad dachem i w górnej części ściany zewnętrznej o powierzchni 17,29m2.