Pierwsze półrocze 2015 roku było w Firmie Bartosz bardzo pracowitym okresem. Lista realizacji powiększyła się o szereg nowych obiektów, w których zastosowano produkowane przez firmę zestawy i centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła.

Firma Bartosz podsumowuje realizacje I półrocza 2015.

Inwestycją, która zasługuje na szczególną uwagę była dostawa pięciu central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła VEBAR WS  oraz VEBAR G o łącznej wydajności ponad 26.000 m3/h do Zakładu Nauk o Człowieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Cztery z dostarczonych central (VEBAR WS) wyposażone zostały w produkowane przez Firmę Bartosz wysokosprawne spiralne wymienniki ciepła WS, nagrzewnice wodne, chłodnice freonowe oraz zintegrowane czerpnie i wyrzutnie. Piąta centrala VEBAR G realizuje odzysk ciepła poprzez wymiennik glikolowy, dodatkowo wyposażona została w nagrzewnice: wodną i elektryczną oraz chłodnicę freonową. Dwie z dostarczonych central wykonano w standardzie higienicznym.

Kolejnym wartym zainteresowania ośrodkiem naukowym jest Budynek Laboratoryjno-Badawczy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. W tym obiekcie przeprowadzane będą badania różnego rodzaju technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ich zastosowania w architekturze. Inwestycję wyposażono w dwie central wentylacyjne:  VENA Optima VOV z wymiennikiem przeciwprądowym oraz centralę VEBAR CR z wymiennikiem obrotowym. Obie centrale zostały doposażone w nagrzewnice wstępne i układ sterowania STW-2.

Zapoznaj się produktami Vena


Ponadto na koncie Firmy Bartosz pojawiło się wiele obiektów związanych z przemysłem m.in.: centrale VEBAR pracują w systemach wentylacji producenta sprzętu gospodarstwa domowego firmy BSH sp. z o.o. oraz dystrybutora sprzętu medycznego – TROMED, obie firmy mają swoje siedziby  w Łodzi.

Kolejne zakłady, w których zastosowano urządzenia Bartosza to firma Grill-Impex w Szelkowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale oraz drukarnia FOLDRUK w Siedlcach. Dostawa central do drukarni FOLDRUK (6 central o łącznej wydajności ok. 36.000 m3/h) wymagała od Firmy Bartosz wykazania się dużą elastycznością produkcji oraz doświadczeniem. Otóż specjalnie dla tej inwestycji wyprodukowano centralę wentylacyjną VEBAR WS wyposażoną w 3 spiralne wymienniki WS, których powierzchnia wymiany ciepła sięgnęła 1900 m2! Dostawa tak dużej gabarytowo centrali była nie lada wyzwaniem, ale udało się mu podołać i teraz centrala pracuje już na obiekcie, gwarantując inwestorowi wysoką sprawność odzysku ciepła i idące za tym oszczędności.

Sprawdź ofertę central Vebar


Centrale wentylacyjne VEBAR mają za zadanie nie tylko ograniczyć koszty związane z dogrzewaniem budynków. Ich zadaniem jest również zapewnienie komfortu klimatycznego osobom przebywającym w wentylowanych pomieszczeniach. Ten właśnie aspekt szczególnie docenią osoby pracujące i odwiedzające Hotel Cztery Pory Roku w Pilikach k. Bielska Podlaskiego, Alanya Kabap w Centrum Handlowym Neptun w Starogardzie Gdańskim, budynek biurowy firmy CERI International sp. z o.o. w Białymstoku, Kino Jantar Ostrołęckiego Centrum Kultury, pomieszczenia hipopotamów ZOO w Zamościu czy Centrum Stomatologii Estetycznej „GENESIS” w Biłgoraju.

W centrum stomatologicznym, ze względu na specyfikę obiektu zostały zastosowane centrale w wykonaniu higienicznym:  centrala zewnętrzna stojąca VEBAR WP (z wymiennikiem przeciwprądowym, podwyższoną klasą filtracji, nagrzewnicą wodną oraz chłodnicą freonową), centrala zewnętrzna stojąca VEBAR CS (z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą wodną) oraz dwie centrale podwieszane VEBAR CWP.V (z wymiennikami przeciwprądowymi i nagrzewnicami wodnymi).

Warto również wspomnieć o inwestycjach publicznych, w których zastosowano rozwiązania Firmy Bartosz: Straż Pożarna w Myślenicach, Przedszkole w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stadion Miejski w Rzeszowie, w którego pomieszczeniach pracuje łącznie 6 central wentylacyjnych: 5 central podwieszanych z wymiennikiem krzyżowym VEBAR CSP (praca w układzie rozproszonym) oraz centrala nawiewno-wywiewna VEBAR NW.

Zaprezentowane obiekty są jedynie częścią inwestycji zrealizowanych przez firmę, zostały jednak uznane za najciekawsze.

O planach na drugie półrocze 2015 r. Firma Bartosz mówi tak:

W drugiej połowie roku nie zwalniamy tempa! Podpisaliśmy szereg obiecujących kontraktów i niezmiernie cieszymy się, że zdobyliśmy zaufanie wielu inwestorów, a nasze produkty cieszą się coraz większą popularnością. Jak widać Firma Bartosz nie jest już postrzegana wyłącznie jako producent central do budownictwa mieszkaniowego, lecz jako solidny partner realizujący duże inwestycje” - podsumowuje firma Bartosz.