Przewaga konkurencyjna VBW Engineering

 • 25 lat doświadczenia na rynku światowym;
 • szeroka oferta nowoczesnych rozwiązań dla tworzenia komfortowego klimatu w pomieszczeniach z najlepszą jakością powietrza;
 • indywidualne podejście do każdej realizacji;
 • lista referencyjna obejmuje 30 krajów;
 • energooszczędność oraz niskie koszty eksploatacji produkowanych urządzeń;
 • wszystkie sprzedawane urządzenia produkowane są w krajach Unii Europejskiej i spełniają aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

Bestsellery VBW Engineering

Centrala klimatyzacyjna dachowa bezkanałowa

Centrala klimatyzacyjna dachowa bezkanałowa
Symbol: OLIMP

Centrale wentylacyjne bezkanałowe OLIMP przeznaczone są do wentylacji, ogrzewania lub chłodzenia hal produkcyjnych, pomieszczeń handlowych, magazynów, sal sportowych i innych pomieszczeń, zlokalizowanych w budynkach o dużej kubaturze i pustej przestrzeni wewnętrznej. Produkowane są w 2 wielkościach o wydatku 5000 i 8000m3/h. Zaletą tych central jest wyeliminowanie konieczności instalowania kanałów rozprowadzających powietrze, a umieszczenie ich na dachu powoduje zaoszczędzenie przestrzeni, którą w przypadku zastosowania zwykłych central zajmowałaby maszynownia. Centrale dachowe bezkanałowe OLIMP w standardzie wyposażone są w automatykę zasilająco-sterującą. Centrala może również zostać wyposażona w nagrzewnicę Pegaz oraz agregat chłodniczy.

Opcje dodatkowe:

 • nagrzewnica gazowa Pegaz;
 • agregat chłodniczy;
 • układ automatyki przystosowany do współpracy z systemem nadrzędnym BMS. 

Osuszacze powietrza

Osuszacze powietrza
Symbol: typu BO-CK

Sorpcyjne osuszacze powietrza typu CK należące do typoszeregu central klimatyzacyjnych BO, używane są w instalacjach wentylacyjnych tam, gdzie jednym z najistotniejszych parametrów obróbki jest zachowanie suchego powietrza. Wymóg niskiej wilgotności względnej, znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, energetyce, chłodnictwie itp. Obniżona wilgotność powietrza w wielu wypadkach decyduje o jakości wyrobów, niezawodności czy wydajności procesów produkcyjnych i pakowania. Proponowane osuszacze sorpcyjne charakteryzują się dużo większą skutecznością osuszania od urządzeń opartych na procesie kondensacji.

Urządzenie działa na zasadzie pochłaniania wilgoci przez specjalnie przygotowany rotor adsorpcyjny. Zawarty w nim silica gel doskonale adsorbuje wilgoć zawartą w przepływającym powietrzu. Rotor jest niewrażliwy na długie okresy postoju osuszacza, co oznacza, że nawet pełne nasycenie wilgocią nie wpływa na wydajność procesu. Urządzenie pracuje z dwoma strumieniami powietrza o różnej wielkości. Większy strumień (powietrze procesowe) jest osuszany w momencie przejścia przez osuszacz, podczas gdy mniejszy strumień (powietrze regeneracyjne) wykorzystywany jest do odebrania zgromadzonej wilgoci i wyrzucenia jej poza osuszane pomieszczenie (tryb regeneracji rotora). Po przejściu przez rotor osuszone powietrze jest wprowadzane do pomieszczenia lub wykorzystywane w procesie produkcji (np. osuszanie). Powietrze regeneracyjne jest podgrzewane przez nagrzewnicę do temperatury zerwania wiązań van der  Waalsa (60 - 110oC). 

Dane uzupełniające:

 • zasilanie => 400 V/ 50 Hz;
 • temperaturowy zakres pracy => -200C do 400C;
 • dostępne ciśnienie dyspozycyjne strumień procesowy => 250 [Pa];
 • dostępne ciśnienie dyspozycyjne strumień regeneracyjny => 150 [Pa];
 • klasa filtracji => G4.

Centrala klimatyzacyjna podwieszana

Centrala klimatyzacyjna podwieszana
Symbol: SPS

Centrale klimatyzacyjne podwieszane SPS produkowane są w 4 wielkościach pokrywających zakres wydatków od 500 do 5 100m3/h. Podobnie jak w centralach sekcyjnych, możliwe jest zestawienie dowolnej konfiguracji sekcji do uzyskania określonej obróbki powietrza. Konstrukcja oraz wymiary gabarytowe central podwieszanych umożliwiają stosowanie ich w sufitach podwieszanych oraz wszędzie tam, gdzie ograniczone warunki budowlane nie pozwalają na zastosowanie innych systemów. Dzięki zastosowaniu sekcji wymiennika krzyżowego i sekcji recyrkulacji możliwy jest odzysk ciepła. Podobnie jak w pozostałych wyrobach, także i w tym przypadku firma oferuje układy automatyki sterującej pracą urządzenia.

Centrale klimatyzacyjne dachowe

Centrale klimatyzacyjne dachowe
Symbol: BD

Centrale dachowe BD produkowane są w 21 wielkościach, pokrywających wydatek od 1 000 do 106 000m3/h. Zaletą umieszczenia centrali klimatyzacyjnej bezpośrednio na dachu jest możliwość zaprojektowania instalacji wentylacyjnej o mniej rozgałęzionej i krótszej sieci przewodów wentylacyjnych. Dzięki temu opory przepływu powietrza, a tym samym pobór mocy są mniejsze niż w układach klasycznych, w których centrale umieszczone są w maszynowni, a powietrze rozprowadzane długimi sieciami kanałów na znaczne odległości. Szczególnie korzystne jest zastosowanie central dachowych w przypadku projektowania systemu wentylacyjnego z zastosowaniem chłodnicy powietrza, współpracującej ze skraplaczem powietrznym umieszczonym na dachu, gdyż eliminuje to konieczność prowadzenia długich rurociągów czynnika chłodniczego. Najważniejszą zaletą central BD jest oszczędność powierzchni użytkowej, którą w przypadku układów klasycznych należałoby przeznaczyć na maszynownię.

Centrale klimatyzacyjne sekcyjne

Centrale klimatyzacyjne sekcyjne
Symbol: BS

Centrale sekcyjne BS produkowane są w 21 wielkościach, pokrywających zakres wydatków od 1 000 do 106 000m3/h, w standardowych zestawach nawiewnych, wyciągowych oraz jako zespoły nawiewno-wywiewne. Na życzenie klienta oferujemy centrale o większej wydajności. Centrale sekcyjne umożliwiają ustawienie dowolnej konfiguracji sekcji do uzyskania określonej obróbki powietrza, przy użyciu szerokiej gamy podzespołów w ramach danej funkcji. Ideą central sekcyjnych jest umożliwienie elastycznego doboru sekcji funkcjonalnych, gwarantujących spełnienie najbardziej wyspecjalizowanej obróbki powietrza. Typoszereg central sekcyjnych powstał w oparciu o znormalizowane wymiary filtrów powietrza, zgodne z normami międzynarodowymi. Filtry, zastosowane w danej wielkości centrali, zakrywają jej przekrój wewnętrzny. Zewnętrzne wymiary urządzenia wynikają bezpośrednio z sumy wymiarów: wewnętrznego przekroju centrali i grubości izolacji obudowy. Maksymalna wydajność poszczególnych wielkości central, limitowana jest przez dopuszczalną wydajność powietrza dla zastosowanych filtrów.

Realizacje VBW Engineering

Kliniczny Szpital Uniwersytecki, Ryga, Łotwa

Bardo – Pierwszy w Polsce hotelowy budynek pasywny, m. Brado, woj. dolnośląskie.

SIA "Polipaks NT" i centrum logistyczne - Marupe (Łotwa)

HOTEL & SOUND Bossa Nova, Szklarska Poręba, Polska

HOTEL & SOUND Bossa Nova, Szklarska Poręba, Polska

Kliniczny Szpital Uniwersytecki, Ryga, Łotwa

EastPoint Shopping & Entertainment Center, Tibilisi, Gruzja

Bardo – Pierwszy w Polsce hotelowy budynek pasywny, m. Brado, woj. dolnośląskie.

Asortyment VBW Engineering

Centrale klimatyzacyjne basenowe OKEANOS
Centrale klimatyzacyjne basenowe OKEANOS

Centrale basenowe OKEANOS to nawiewno-wywiewne urządzenia wentylacyjne, przeznaczone do osuszania i wentylacji wszystkich rodzajów hal krytych basenów kąpielowych. Typoszereg składa się z 8 wielkości, pokrywających wydatek powietrza w zakresie od 1 000 do 35 000m3/h. Materiały konstrukcyjne użyte do budowy central, a także podzespoły wewnętrzne do obróbki i przetłaczania powietrza, charakteryzują się zwiększoną odpornością na korozję. Wyposażenie central basenowych w pompę ciepła znacznie podwyższa współczynnik odzysku ciepła oraz umożliwia osuszanie powietrza w okresach letnich, gdy nawiewanie 100% powietrza świeżego nie zapewnia utrzymania wymaganej wilgotności powietrza. Dodatkową zaletą zastosowania pompy ciepła w urządzeniu basenowym jest możliwość odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego i przekazywania go do ogrzewania wody basenowej. Wymienniki te wykonane są z materiałów odpornych na korozję. Centrale wentylacyjne typu OKEANOS w standardzie wyposażone są w automatykę zasilająco-sterującą.

Zobacz gdzie kupić
Centrale wentylacyjne garażowe BD-G, BO-G, SPS-G
Centrale wentylacyjne garażowe BD-G, BO-G, SPS-G

Centrale wentylacyjne garażowe przeznaczone są do wentylacji garaży i parkingów podziemnych. Produkowane są w 6 wielkościach pokrywających zakres wydatków powietrza od 1000 do 36000m3/h. Centrale garażowe służą do usuwania powietrza zanieczyszczonego tlenkiem węgla oraz wszelkiego rodzaju związkami siarki i ołowiu, zawartymi w spalinach silników samochodowych.

Centrale garażowe wykonywane są w trzech podstawowych wersjach:

 • dachowej,
 • podwieszanej,
 • zwykłej.

Centrale garażowe mogą być dostarczane z kompletnym układem automatyki.

Zobacz gdzie kupić
Centrale wentylacyjne podwieszane SPS-DUO
Centrale wentylacyjne podwieszane SPS-DUO

Podwieszane centrale wentylacyjne SPS-DUO. Typoszereg tych central składa się z 2 wielkości o wydatku nominalnym 2 200m3/h (SPS-DUO wlk. 1) i 3 600m3/h (SPS-DUO wlk. 2). Odzysk ciepła realizowany jest przez zespół dwóch wymienników obrotowych, zapewniających sprawność temperaturową do 82%. Prezentowane urządzenia są konstrukcjami bezszkieletowymi, z panelami o grubości 50mm, co zapewnia należytą izolację termiczną i dźwiękową. Innowacyjna konstrukcja i zastosowanie wymienników obrotowych pozwoliło na znaczne zmniejszenie długości centrali (1 880mm). Odpowiednie wydatki zapewniają wentylatory osiowo promieniowe z napędem bezpośrednim.

Zadaniem konstruktorów firmy VBW Engineering jest nie tylko wprowadzanie nowych technologii i produktów, ale również ciągłe udoskonalanie wcześniejszych projektów. W wyniku tych działań, ciesząca się już bardzo dużym uznaniem specjalistów podwieszana centrala klimatyzacyjna SPS-DUO została dodatkowo wyposażona w system osłon przesuwanych. Powyższe rozwiązanie stanowi bardzo ważne ułatwienie obsługi centrali podwieszanej oraz dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Te innowacje są  jednymi z wielu zastosowanych w tym produkcie, w całości opartym na najnowszych technologiach i unikalnych rozwiązaniach technicznych.

Zobacz gdzie kupić
Przepływowe wymiennikowe nagrzewnice powietrza z palnikiem gazowym PEGAZ
Przepływowe wymiennikowe nagrzewnice powietrza z palnikiem gazowym PEGAZ

Nagrzewnica gazowa PEGAZ ma zastosowanie w centralach grzewczo-wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach zamkniętych o normalnym zapyleniu, jak i do pracy na zewnątrz budynku. PEGAZ może pracować także jako indywidualny moduł grzewczy w kanale wentylacyjnym, będąc nagrzewnicą strefową lub jako kilka modułów kanałowych, pracujących równolegle dla jednej centrali. Ogrzewanie powietrza nagrzewnicą gazową lub olejową stosuje się często w obiektach, w których nie ma innych źródeł energii lub istniejące źródła ciepła są nieekonomiczne bądź nie pokrywają potrzeb energetycznych. Szczególnie zalecane jest stosowanie modułów grzewczych PEGAZ w obiektach typu: domy towarowe, hale produkcyjne, hale sportowe, sklepy, hurtownie, pomieszczenia gospodarcze itp.

Zastosowanie modułu grzewczego typu PEGAZ wraz z kompletnymi instalacjami olejowymi lub gazowymi jest znacznie tańszym przedsięwzięciem, niż budowa kotłowni, niezbędnej do wyprodukowania i przesłania czynnika grzewczego do centrali. Moduły grzewcze PEGAZ z palnikiem gazowym lub olejowym współpracują z centralami wentylacyjnymi oraz klimatyzacyjnymi sekcyjnymi BS, centralami dachowymi BD oraz pracują jako kanałowe nagrzewnice strefowe. Moduł może być wyposażony w palnik gazowy lub olejowy - jednostopniowy, dwustopniowy (progresywny), modulowany. W zależności od rodzaju palnika moduł wyposażony jest w podzespoły zabezpieczające przed przegrzaniem wymiennika oraz w system kontrolujący pracę palnika. Indywidualny układ sterowania modułu grzewczego posiada odpowiednie wyjścia i wejścia przeznaczone do współpracy z układem sterowania całej centrali (np. układ grzania może być włączony, gdy otrzyma sygnał, że pracuje wentylator centrali). O wyborze przez projektanta rodzaju palnika, a w konsekwencji układu sterowania, decyduje charakter obiektu oraz wymagania stawiane danej instalacji.

Zobacz gdzie kupić
Centrale klimatyzacyjne BO-VESTA
Centrale klimatyzacyjne BO-VESTA

BO-VESTA to centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, wyposażona w wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła (BO-VESTA-1) i wymiennik krzyżowy (BO-VESTA-2,3,4). Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzenia (przykładowo - przeciwprądowy wymiennik ciepła wykorzystany w wersji BO-VESTA-1 charakteryzuje się sprawnością do 91% odzysku ciepła). Jednocześnie, zastosowanie obejścia wymiennika krzyżowego umożliwia pracę centrali bez odzysku. Powoduje to efektywniejsze wykorzystanie urządzenia w różnorodnych warunkach funkcjonowania. Typoszereg urządzeń pokrywa zakres wydatków od 400 do 3 800m3/h. BO-VESTA wyposażona jest w filtry G4 na nawiewie, jak i wywiewie oraz w nagrzewnicę wodną lub elektryczną. Zastosowane wentylatory z napędem bezpośrednim zapewniają cichą i wydajną pracę. Istnieje również możliwość wykonania centrali z wentylatorami EC (komutowanymi elektronicznie). Centrala zaprojektowana jest w obudowie samonośnej bez udziału profili aluminiowych, z izolacją 50mm. Wykonanie plug&play BO-VESTA wpływa na dużą oszczędność pracy i czasu przy instalacji urządzenia, a dzięki podłączeniu kanałów od góry centrali, cała instalacja zajmuje znacznie mniej miejsca. BO-VESTA jest urządzeniem o estetycznym i prostym wyglądzie. Zastosowana konstrukcja i jej niewielkie wymiary powodują, że jest łatwa w instalacji i obsłudze. Centrale BO-VESTA produkowane są w wykonaniu wewnętrznym.

Zobacz gdzie kupić
Centrale wentylacyjne podwieszane SPS-ECOBOX
Centrale wentylacyjne podwieszane SPS-ECOBOX

Urządzenie SPS-ECOBOX to podwieszana/stojąca kompaktowa centrala wentylacyjna wykonana w standardzie PLUG&PLAY, dedykowana do wentylacji pomieszczeń małogabarytowych. System wyposażony jest w filtry klasy G4, wysokosprawny rekuperator (η=78%) oraz wentylatory z silnikami EC, zasilanie 230V. Technologia nowoczesnych silników EC gwarantuje minimalne zużycie energii oraz zapewnia płynną regulację wydatku powietrza przy cichej pracy jednostki.

Typoszereg zbudowany jest z czterech wielkości od 110 do 1200m3/h. Obsługa urządzenia zapewniona jest od dołu lub od góry oraz z jednej z dwóch stron obsługowych - prawej lub lewej. Osłona dolna/górna wykonana jest na zawiasach z dociskami szybkomocującymi.

Obudowa ECOBOX-a jest nowatorską konstrukcją samonośną, w której płaszcz wewnętrzny poszycia stanowi jednocześnie przepony dla poszczególnych wsadów w urządzeniu. Typoszereg posiada małe gabaryty, co umożliwia montaż w niewielkich przestrzeniach podsufitowych. Zaletą w obsłudze jest możliwość "odpięcia" rozdzielni zasilająco-sterującej od urządzenia i montaż jej w miejscu optymalnym dla klienta.

Zastosowanie:

 • budownictwo jedno/wielorodzinne,
 • biura,
 • budynki małej przedsiębiorczości,
 • budynki użyteczności publicznej: urzędy, szkoły, przedszkola,
 • budynki usługowe: kluby fitness, kawiarnie.

Wymiennik krzyżowy:

 • brak ruchomych elementów znacznie zwiększa żywotność podzespołu,
 • strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są całkowicie oddzielone od siebie.

Automatyka:

 • rozdzielnia zabudowana w centrali,
 • programowanie czasu pracy centrali w rozbiciu na godziny i dni tygodnia,
 • przyjazna integracja urządzeń peryferyjnych,
 • zabezpieczenie wymiennika krzyżowego przed oszronieniem - obniżanie wydatku wentylatora nawiewu,
 • możliwość sterowania wymiennikami strefowymi,
 • kontrola zabrudzenia filtrów na podstawie czasu pracy urządzenia,
 • wizualizacja odczytu elementów pomiarowych,
 • regulacja temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury pomieszczenia,
 • panel dotykowy (opcja),
 • możliwość zmiany wydatku na podstawie pomiaru z przetwornika stężenia CO2 (opcja). 
Zobacz gdzie kupić
Aparaty grzewczo-wentylacyjne SWO
Aparaty grzewczo-wentylacyjne SWO

Aparaty grzewcze typu SWO i wentylacyjne typu SW przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony itp. Produkowane są w 4 wielkościach pokrywających zakres wydatków: dla aparatów SWO od 1 700 do 7 300m3/h, a dla aparatów SW od 2200 do 7300m3/h. Pracują zwykle na powietrzu obiegowym. Istnieje możliwość zamontowania dodatkowej komory mieszającej i wówczas mogą mieszać powietrze obiegowe i zewnętrzne lub czerpać tylko powietrze zewnętrzne. Dodatkowo zastosowanie nawiewnika czterostronnego umożliwia skuteczny rozdział powietrza w pomieszczeniach niskich. Aparaty wykonane są jako konstrukcja samonośna z blachy stalowej malowanej. Obudowa jest nieizolowana. W skład każdego urządzenia wchodzi wentylator osiowy i nagrzewnica wodna. Standardowo nagrzewnica dostosowana jest do wody 90/70 C. Maksymalna temperatura czynnika grzewczego wynosi 110 C. Maksymalne ciśnienie pracy 1,6MPa. Na wylocie zamontowana jest żaluzja z ruchomymi łopatkami.

Zobacz gdzie kupić
Automatyka
Automatyka

Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne VBW Engineering mogą być wyposażone w układy automatyki, począwszy od prostych układów sterowania i kontrolowania pracy centrali, do układów skomplikowanych obsługujących systemy typu "Inteligentny budynek". Układy automatyki są wykonywane indywidualnie na potrzeby konkretnej instalacji. Rozdzielnice zasilająco-sterujące VBW Engineering spełniają wszelkie obowiązujące normy. Są estetyczne, solidne i proste w obsłudze. Każdy układ jest testowany przed wysyłka i montażem.

Firma VBW Engineering:

 • dokonuje montażu elementów automatyki na obiekcie (czujniki temperatury, wilgotności i ciśnienia, presostaty, termostaty, zawory, siłowniki do przepustnic i zaworów i in.);
 • wykonuje okablowanie pomiędzy elementami automatyki a rozdzielnią zasilająco-sterowniczą;
 • dokonuje rozruchu własnych układów automatyki oraz uzgodnień i czynności związanych ze współpracą z urządzeniami i elementami innych instalacji: szkolenie służb technicznych w zakresie działania, obsługi i konserwacji urządzenia.

W kwestii serwisowania VBW Engineering: przeprowadzanie terminowych i fachowych przeglądów urządzeń w ramach podpisywanych umów serwisowych, wymiana części zużywanych w trakcie eksploatacji na części oryginalne, stosowane podczas produkcji urządzenia. Podpisanie umowy serwisowej z VBW Engineering na terminowe przeglądy gwarancyjne jest warunkiem przedłużenia gwarancji na urządzenie.

Zobacz gdzie kupić

Publikacje VBW Engineering

Wyróżnienia i nagrody VBW Engineering

gazele biznesu

Gazele Biznesu

Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group w oparciu o dane z okresu 3 ostatnich lat działalności.

VBW Engineering otrzymała tytuł Gazeli Biznesu. To jedyny ranking, który bada dynamikę rozwoju firmy i premiuje jej szybki i stabilny rozwój na przestrzeni kolejnych 3 lat. Partnerem konkursu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Lider Eksportu, certyfikaty, tytuł, wyróżnienie, efektywność, sprzedaż, innowacyjność

Lider Eksportu

Ranking dotyczy firm, które wg Wicepremiera i Ministra Gospodarki i Pracy RP „Posiadają międzynarodowe certyfikaty, osiągają wysoką efektywność, dynamikę sprzedaży, a ich produkty charakteryzuje wysoka innowacyjność”.

VBW Engineering zdobywcą tytułu Lidera Eksportu w rankingu firm realizowanym pod honorowym patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego.

Europrodukt, tytuł, wyróżnienie, konkurs, konkurencja, rynek europejski, wzornictwo, jakość, technologia produkcji

Tytuł Europrodukt

Program Promocyjno-Gospodarczy „Europrodukt” w formie konkursu organizowany jest już od 2000 r. Jego głównym celem jest budowanie trwałego prestiżu krajowych przedsiębiorstw na europejskim rynku. Tytułem „Europrodukt” nagradzane są towary, które mogą konkurować z wyrobami producentów europejskich, biorąc pod uwagę ich wysoką jakość, nowoczesną technologię produkcji czy ciekawe wzornictwo.

Tytuł Europrodukt przyznany VBW Engineering przez Ministerstwo Gospodarki RP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości za centralę klimatyzacyjną z palnikiem gazowym Pegaz z układem chłodniczym.

certyfikat, wiarygodność, Creditreform, dowód, potwierdzenie, płatności, zdolność kredytowa

Certyfikat wiarygodności Creditreform

Certyfikat przyznawany przez międzynarodową wywiadowni gospodarczą Creditreform jest dowodem wiarygodności firmy, zwiększa przejrzystość w oczach obecnych i przyszłych kontrahentów, a także pozwala promować wizerunek danego przedsiębiorstwa. Certyfikat Creditreform jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową firmy. Przedstawia całościową sytuację firmy, wzmacniając jej pozycję w negocjacjach z dostawcami i inwestorami. Potwierdzenie jest wydawane firmom spełniającym szereg wymagań w zakresie utrzymywania ściśle określonych wartości wskaźników ekonomicznych, a także relacji i struktury aktywów oraz kapitałów. Certyfikat jest przyznawany firmom, dla których wyliczony Indeks Zdolności Płatniczej jest mniejszy niż 300.

Creditreform wyróżniła firmę VBW Certyfikatem Wiarygodności za bardzo dobrą zdolność płatniczą. Dokument ten stanowi potwierdzenie wysokiej płynności finansowej VBW Engineering i terminowej realizacji zobowiązań finansowych. Creditreform to powstała w 1879 roku w Niemczech międzynarodowa wywiadownia gospodarcza. Zalicza się ona do czołówki największych organizacji europejskich analizujących informacje rynkowe, w tym o moralności finansowej firm. Celem działań Creditrefom jest minimalizowanie ryzyka finansowego swoich klientów poprzez odpowiednią analizę danych o ich partnerach biznesowych.

Orły, orły polskiego budownictwa, budowlanka, nagroda, konkurs, wyróżnienie, prestiż

Orły Polskiego Budownictwa

Ten ogólnopolski konkurs od lat zgodnie ze swoją misją nagradza, a przede wszystkim promuje te przedsiębiorstwa, które tworzą budownictwo nowoczesne i bezpieczne oraz stanowią wzór dobrego zarządzania na polskim rynku budowlanym. Orły Polskiego Budownictwa to najbardziej prestiżowa nagroda w branży budowlanej. Wyróżnienie to podnosi prestiż firmy oraz pomaga w pozyskiwaniu nowych kontrahentów i inwestorów, wzbudzając zaufanie w oczach obecnych i przyszłych partnerów handlowych. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl.

Ogólnopolski Konkurs Budowlany "Orły Polskiego Budownictwa" zaowocował dla firmy VBW niezwykle ważnym wyróżnieniem: nagrodą za Innowacyjność i nowoczesne technologie w budownictwie. To prestiżowe wyróżnienie jest doskonałym potwierdzeniem działań firmy polegających na ciągłym udoskonalaniu stosowanych technologii oraz dążeniu do stworzenia oferty spełniającej najwyższe wymagania szerokiego grona odbiorców central klimatyzacyjnych. Organizatorzy plebiscytu oceniali nie tylko wysoki poziom technologiczny produkowanych urządzeń, ale także ich pełną zgodność z europejskimi normami ekologicznymi i wymaganiami ekonomicznymi współczesnego rynku.

Solidna Firma, certyfikat, wyróżnienie, rzetelność, wiarygodność

Certyfikat Solidna Firma

Certyfikat Solidna Firma to wyróżnienie dla firm wykazujących się rzetelnością i wiarygodnością przedsiębiorstwa. Wszystkie wydane certyfikaty opatrzone są oryginalnymi podpisami członków Kapituły Programu. Za ich druk odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Na certyfikatach odciskana jest sucha pieczęć programu.

VBW Engineering jest wielokrotnym laureatem tytułu Solidnej Firmy. Jest to wyróżnienie nadawane m.in. za przestrzeganie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi, poszanowanie praw konsumentów i innych podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych, za świadomość o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych. Na czele programu stoi kapituła, w skład której wchodzą członkowie Rządu RP i parlamentarzyści Sejmu lub Senatu RP, przedstawiciele administracji państwowej, samorządu zawodowego lub terytorialnego, przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Opinie o VBW Engineering

Kontakt VBW Engineering

VBW Engineering Sp. z o.o. - logo

Typ firmy: Producent, Dystrybutor, Instalator, Serwis, Hurtownia

Miasto: Gdynia

+48.58.6296560