Gość: Arturo
2003-03-31 00:00
#1
Wentylacja Archiwum
Czy ktoś może mi podać jakie są wymagania wentylacji dla pomieszczeń z przeznaczeniem na Archiwum Biurowe.
Gość: Marzena
2003-04-02 00:00
#2
Archiwum wymaga dość stałej wilgotności powietrza.Dla pomieszczeń w których magazynowany jest papier optymalny zakres wilgotności względnej wynosi 45 - 60%.
Dla bezpiecznego przechowywania materiałów archiwalnych należy zachować niską temperaturę powietrza. Szacuje się, że obniżenie temperatury o każde 5K powoduje dwukrotne wydłużenie żywotności papieru. Temperatura powietrza powinna być również w miarę możliwości utrzymywana na stałym poziomie Przy stałej zawartości wilgoci w powietrzu zmiany temperatury powodują znaczne wahania wilgotności względnej powietrza. Z tego też względu zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinny się zmieniać. Warunki mikroklimatu powinny pozostawać na tym samym stałym poziomie w ciągu doby przez cały rok. Przyjmuje się następujące dopuszczalne koncentracje zanieczyszczeń gazowych w archiwach:
Zanieczyszczenie Dopuszczalna koncentracjaμg/m3
Dwutlenek siarki SO2 1
Dwutlenek azotu NO2 5
Ozon O3 25
Generalną zasadą jest stosowanie recyrkulacji z ograniczeniem do niezbędnego minimum udziału powietrza zewnętrznego. Tylko taki sposób podejścia pozwala na praktyczne rozwiązanie podstawowego problemu wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Przy dokładnym oczyszczeniu powietrza strumień powietrza zewnętrznego ogranicza się do poziomu 12 - 18 m3h/osobę.
Gość: gość@92
2012-08-16 09:00
#3
http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.html
Dobry sklep. Sprawdzeni dostawcy i dostępne ceny.
POLECAM
  • 1