W Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji jest rubryka w części dotyczącej klimatyzacji jest rubryka Rzeczywiste obciążenie chłodnicze źródła chłodu
Czy ktoś wie jak je fizycznie zmierzyć na instalacji?