Pytanie: kominy czy przewody wentylacyjne, co do zasady musza/powinny być prowadozne pionowo, natomiast czy są jakies wzory do przeliczenia, normogramy, tabele, etc. jak zmieni się ciąg kominowy (np. jesli jest naturalny – z roznicy temp. a nie wyuszony wentylatorem) jesli taki przewod/komin był by odchylony od pionu, np. 15 albo 30 stopni? Nieco analogicznie do (chyba konwekcyjnego) roprowadzania ciepłego powietrza w starych systemach ogrzewania kominkowego, gdzie np. budowano własnie takie przewody ukośnie.