Producenci rekuperatorów stoją przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ w obecnych czasach chęć komfortu, który chcą uzyskać osoby przebywające w pomieszczeniach nieustannie wzrasta. Nie wystarczy dostarczyć powietrza. Musi ono mieć określoną jakość, w sensie parametry tj.temperaturę oraz wilgotność.

Pro-Vent-rekuperatory z pompą ciepła Mistral Max

Dzięki niej uzyskujemy nie tylko odpowiednie samopoczucie, ale  także wpłynie ono na stan techniczny budynku. Aby zapobiec powstawaniu pleśni oraz grzybów, można zaproponować tradycyjną wentylację grawitacyjną oraz wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien. 

To rozwiązanie wpływa negatywnie w odniesieniu do energii grzewczej, która wykazywać będzie ogromne straty. Taka sytuacja zmusza nas do poszukiwania optymalnych rozwiązań. I w tym przypadku odpowiednim rozstrzygnięciem może okazać się wentylacja mechaniczna. Przykładem takiego urządzenia, które pozwala na odzyskanie ponad 90% ciepła jest rekuperator z pompą ciepła Mistral MAX firmy Pro-Vent. Urządzenie to idealnie nadaje się na każdą porę roku, a to wszystko dzięki funkcji ogrzewania i chłodzenia nadmuchowego za pomocą wbudowanej pompy ciepła. Najczęściej stosowane są w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych. 

Istotną częścią urządzenia jest zastosowanie wydajnego, bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła. Dzięki połączeniu GWC wraz z rekuperatorem jesteśmy w stanie utrzymać prawidłową wilgotność powietrza zimą, a latem suchość.

Zastosowanie wbudowanej pompy ciepła stwarza możliwość uzyskania najbardziej efektywnej funkcji ogrzewania i chłodzenia. W przypadku funkcji grzania, w zależności od tego czy korzystamy z gruntowego wymiennika ciepła, czy też zewnętrzny strumień powietrza trafia bezpośrednio do centrali, zostaje on wstępnie ogrzany (GWC lub nagrzewnica wstępna). Tak przygotowane powietrze przechodzi przez  wymiennik przeciwprądowy gdzie przejmuje dodatkowo dużą część ciepła z usuwanego powietrza. Następnie trafia na skraplacz, gdzie następuje ogrzanie strumienia do temperatury, która umożliwia zastosowanie centrali wentylacyjnej jako źródła ogrzewania  budynku. Natomiast powietrze wywiewane, stanowiące dolne źródło ciepła dla powietrznej pompy ciepła,  trafia z kolei na parowacz, gdzie oddaje część energii cieplnej.

Latem powietrze dostaje się do centrali bezpośrednio z otoczenia lub  z GWC i kierowane jest by-passem omijając wymiennik ciepła, a trafiając bezpośrednio na wymiennik PC parowacz. Na parowaczu następuje odebranie porcji ciepła poprzez odparowanie czynnika obiegowego w wymienniku pompy ciepła. Powietrze opływając parowacz jest chłodzone, a następnie kierowane do instalacji nawiewnej.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje rekuperatorów z PC:Mistral Max S i Mistral Max Geo. Pierwszy z nich to uniwersalne urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, czyli się odnajdzie w różnych układach wentylacyjnych. 

Rekuperator przystosowany jest do pracy nawet przy -15st.C, przy czym jednak zostaje wyłączona pompa ciepła, a rekuperator pracuje w funkcji wentylacji.Latem rekuperator uruchamia dodatkowy obieg powietrza, co wpływa na wydajniejszą pracę PC. 

Rekuperator Mistral Max GEO przeznaczony jest do pracy z płytowym gruntowym wymiennikiem ciepła w układach wentylacyjnych GEO-System Max oraz GEO-Klimat. Wymiennik jest tutaj dolnym źródłem pompy ciepłą, a to stwarza możliwość zastosowania centrali jako jedynego źródła ciepła. Dodatkowo można wyposażyć ją w dodatkowy, adiabatyczny nawilżacz powietrza, co umożliwia dowilżanie powietrza. 

Każdy rekuperator Mistral Max wyposażony jest w automatykę stałoprzepływową, która utrzymuje zadany przepływ powietrza w instalacji i reguluje pracę wentylatorów w  zależności od funkcji jaką w danym momencie realizuje: grzanie lub chłodzenie.

Artykuł pokazuje całoroczną pracę rekuperatora Mistral Max.

Aby odnosić się do konkretnych sytuacji, załóżmy, że do dyspozycji mamy dom jednorodzinny o powierzchni 150m2. W domu znajdować się będą urządzenia konwencjonalne (np.kocioł grzewczy do CO i CWU) oraz rekuperator Mistral Max z GWC Provent-GEO. Optymalna centrala wentylacyjna dla powyższego budynku to M-MAX 600. Strumień powietrza dla budynku to ok. 465 m3/h.

Dla okresu zimowego dane zostały ujęte wspólnie:

  • Straty energii wynikające z wentylacji budynku:
    1) Z wentylacją mechaniczną Mistral Max /2) Bez wentylacji mechanicznej (wentylacja grawitacyjna)
    ad.1) 1 493 kWh /ad.2) 12 442 kWh
  • Moc potrzebna na pokrycie strat wentylacyjnych w domu:
    ad.1) 0,3 kWh /ad.2) 7,1 kWh

Powyższe dane dobrze obrazuje jak duża różnica występuje między wentylacją grawitacyjną a rekuperacją w zapotrzebowaniu na moc cieplną, ponieważ w przypadku stosowania rekuperatora Mistral Mix można zaoszczędzić nawet 10949 kWH.


Przy zastosowaniu opisywanego urządzenia z pompą ciepła w systemie Geo-Klimat  możemy zmniejszyć moc grzewczą konwencjonalnej kotłowni o 9,3 kW. Pompa ciepła w okresie grzewczym dostarczy nam  6 875 kWh.Tym samym oszczędności jakie jesteśmy w stanie wygenerować przy systemie Geo-Klimat w sezonie zimowym to nawet 3 256 zł.

Kiedy mamy do czynienia z upalnym latem, co coraz częściej sie u nas zdarza, ani wentylacja mechaniczna ani standardowa rekuperacja bez pompy ciepła nie umożliwią nam uzyskanie, utrzymanie komfortowych parametrów w pomieszczeniach mieszkalnych.W związku z tym rekuperatory Mistral Max i Mistral Max Geo zostały stworzone po to aby spełniać oczekiwania Klientów. Moc chłodnicza gruntowego wymiennika ciepła PROVENT-GEO to 3,4 kW. Chłód jaki uzyskamy z wymiennika gruntowego w okresie letnim: 1 356 kWh.Tym samym oszczędzamy ok. 300 zł na wytworzeniu energii w standardowym urządzeniu klimatyzacyjnym.

Wszystkie podane powyżej obliczenia zostały wykonane w programie stworzonym do porównania systemów alternatywnych Geo-Klimat.

Rekuperator Mistral Max Geo połączony z płytowym gruntowym wymiennikiem ciepła firmy Pro-Vent umożliwia uzyskanie mocy chłodniczej w wysokości 9,6kW. Obrazuje to jak duże urządzenie klimatyzacyjne powinno zostać dostarczone, aby zapewnić komfort na tym samym poziomie.W przypadku zastosowania systemu Geo-Klimat, do chłodzenia, jesteśmy w stanie zaoszczędzić ok 1000zł.

Obecnie inwestorzy w swoich planach i projektach stawiają sobie za cel aby zmniejszyć koszty zużycia energii do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynku lub pomieszczeń innych niż mieszkalne. Innowacyjne połączenie rekuperatora Mistarl Max z gruntowym wymiennikiem ciepła Pro-Vent GEO umożliwia zastąpienie miejsc, gdzie nie było możliwości podłączenia się do sieci zasilającej urządzenia grzewcze, źródłami odnawialnymi (OZE).

Podstawą do prawidłowego funkcjonowania całego systemu jest odpowiednia izolacja budynku, która pozwoli na akumulację ciepła w przegrodach budowlanych. Istotnym elemenetem jest także zniwelowanie strat cieplnych poporzez konwekcjonalną wentylację grawitacyjną - zastępując ją systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.Takie rozwiązanie umożliwia zredukowanie strat ciepła nawet do 90%.

W momencie wykorzystania rekuperatora Mistral Max nie potrzebne jest dodatkowe korzystanie z klimatyzatorów w celu osiągnięcia chłodu. A to wiąże się z redukcją kosztów zakupu oraz późniejszego serwisowania urządzenia. Ten system bowiem zapewnia wytwarzanie zarówno ciepła jak i chłodu. 

Cały nasz system oparty o centralę z pompą ciepła oraz płytowy bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła pozwala na spełnienie najnowszych wymagań dotyczących współczynnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną EP do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Na zakończenie posumowując, należy powiedzieć że rekuperatory Mistral Max są urządzeniem energooszczędnym, kompaktowym oraz nowoczesnym, który przeznaczony jest do wentylacji, grzania i chłodzenia powietrza.Funkcjonalność oraz jakość wykonania urządzenia daje satysfakcję w codziennym użytkowaniu. Potwierdzają to osoby, które na co dzień korzystają z rekuperatorów Pro-Vent.