Przedstawiamy praktyczny poradnik dla projektanta, instalatora, inwestora, przygotowany przez eksperta: Katarzynę Zaforymską, Kierownika marki HAVACO, Ventia Sp. z o.o. Sprawdź na co zwracać uwagę i jakie rozwiązania dostępne są na rynku w zakresie doboru wentylatora łazienkowego.

W takich pomieszczeniach, jak łazienka czy toaleta, naturalna wentylacja nie zapewnia skutecznej wymiany powietrza. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, których nie wolno pominąć przy doborze wentylatora.

 

Krok 1: Określenie wydajności
Wydajność jest podstawowym kryterium doboru wentylatora. Parametr ten można określić w prosty sposób poprzez iloczyn kubatury pomieszczenia oraz ilości wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu 1 godziny (dla łazienek przyjmujemy ok. 5-7 wymian/h). Zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3:2000 minimalna, wymagana ilość powietrza wentylacyjnego dla łazienek wynosi 50 m3/h, dla toalet natomiast 30 m3/h. Wydajność urządzenia powinna być określona dość dokładnie, gdyż zbyt mała może powodować utrzymanie wilgoci w pomieszczeniu, natomiast zbyt intensywna może generować nadmierny hałas oraz wzrost prędkości powietrza.

 

Krok 2: Określenie oporów instalacji
Kolejnym ważnym kryterium przy doborze wentylatora jest określenie oporów instalacji. Zazwyczaj instalacje wyciągowe z łazienek nie posiadają rozbudowanej sieci przewodów, stąd też straty ciśnienia są nieduże. Jednak mimo wszystko warto sprawdzić czy nasza instalacja nie jest rozbudowana i nie zachodzi potrzeba zastosowania urządzenia o wyższym ciśnieniu.

 

Krok 3: Emisja hałasu
Rosnąca świadomość użytkowników sprawia, że dokonując wyboru, coraz częściej zwracają oni uwagę na parametry akustyczne stosowanych urządzeń. Wartości emitowanego hałasu przez wentylatory łazienkowe mogą wahać się w granicach 25-30 dB. Poczucie komfortu dla użytkownika jest tym lepsze, im niższa jest ta wartość, gdyż w takim wypadku wentylator po prostu jest bardziej cichy.


Wentylator łazienkowy HAVACO typu COMO Silent – tylko 25 dB(A)

 

Krok 4: Sterowanie
Możliwość sterowania wentylatorem dostępna jest w różnych wersjach, w zależności od naszych potrzeb, wygody, bądź też warunków panujących w obsługiwanym pomieszczeniu.

  • Wersja standardowa – uruchomienie wentylatora za pomocą włącznika elektrycznego lub włącznika oświetlenia. Jest to najprostsze rozwiązanie, umożliwiające wentylację wyłącznie w momencie, gdy użytkownik przebywa w pomieszczeniu. Po wyjściu z łazienki wentylacja przestaje niestety działać.
  • Wersja z opóźnieniem czasowym (timer) – po opuszczeniu łazienki wentylator pracuje jeszcze przez pewien okres, który może być regulowany. Eliminuje to wadę wersji standardowej, gdyż możemy w ten sposób ustawić i dowolnie zmieniać czas przez jaki działa wentylator. Wpłynie to na skuteczne usunięcie z pomieszczenia nieprzyjemnych zapachów oraz innych zanieczyszczeń.
  • Wersja z higrostatem – wentylator zostaje uruchomiony w momencie, gdy w łazience nastąpi wzrost wilgotności powyżej założonego poziomu. Z racji dużych różnic klimatycznych (klimat górski, nizinny, nadmorski itd.) istnieje możliwość indywidualnego definiowania tego poziomu przez każdego użytkownika w zależności od miejsca zamieszkania i pory roku. W praktyce trudno sobie wyobrazić takie działania ze strony użytkownika. 

Wentylatory łazienkowe HAVACO typu COMO Silent, COMO Design i VERTIGO – występują w wersji z regulacją czasową 1-25 min

 

Krok 5: Energochłonność - wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP
Istotnym aspektem podczas doboru urządzeń jest także energochłonność systemu wentylacyjnego. Wskaźnik mocy właściwej wentylatora - PSFP pozwala nam na określenie tej wartości poprzez stosunek mocy pobieranej przez silnik wentylatora do strumienia objętości powietrza przetłaczanego przez wentylator. Uwzględnia również opory całej sieci instalacyjnej.


Maksymalne wartości tego wskaźnika zostały podane w znowelizowanej wersji rozporządzenia z dn. 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla instalacji wywiewnej maksymalna wartość wskaźnika SFP wynosi 0,8 kW/(m3/s). Dla przykładu wartość wskaźnika SFP w wentylatorach HAVACO COMO Silent i COMO Design jest bardzo niska i wynosi tylko 0,36 kW/m3/s.

 

Energooszczędne wentylatory łazienkowe HAVACO typu COMO Silent, COMO Design– SFP jedynie 0,36 kW/m3/s


Podawane przez producentów wartości wskaźnika mocy właściwej wentylatora to wartości obliczone dla optymalnego punktu pracy urządzenia. Aby uzyskać faktyczny poziom zużycia energii elektrycznej, należy określić współczynnik SFP dla określonego przez projektanta punktu pracy.


Krok 6  Jakość wykonania oraz wygląd zewnętrzny
Wysoka jakość wykonania wentylatora przekłada się bezpośrednio na trwałość urządzenia, jak również jego bezawaryjną pracę. Podczas wyboru wentylatora należy zwrócić uwagę m.in. czy silnik posiada łożyska kulkowe, które pozwalają na dłuższą pracę niż łożyska ślizgowe oraz z jakiego tworzywa wykonano urządzenie. Mimo iż wentylator łazienkowy jest urządzeniem mechanicznym, może tworzyć z otoczeniem łazienki integralną całość. W tym miejscu istotną rolę dla użytkownika odgrywa wygląd zewnętrzny urządzenia. Poza standardowymi produktami, na rynku pojawiają się wersje o wysokiej estetyce wykonania i nowoczesnym wyglądzie, takie jak HAVACO COMO Design. Cieszą się one rosnącą popularnością wśród inwestorów. 

Przedstawione powyżej wskazówki powinny ułatwić wybór wentylatora łazienkowego każdemu użytkownikowi oraz zwrócić uwagę na podstawowe parametry, które mają wpływ na nasze poczucie komfortu.

Dokonując wyboru koniecznie, zwróć uwagę na:

  • niskie zużycie energii,
  • niski poziom hałasu,
  • silnik z łożyskami kulkowymi,
  • funkcje sterowania pracą urządzenia,
  • możliwość montażu w położeniu poziomym i pionowym,
  • jakość wykonania i estetyka.

 


Kontakt:
Katarzyna Zaforymska
Kierownik produktu HAVACO/CASALS 
GSM: +48 506 106 889
katarzyna.zaforymska@ventia.pl