Przypomnijmy, że aboutAir to szkolenie i panel techniczny skierowany do inżynierów, techników, praktyków i pasjonatów wentylacji. Pierwsza edycja aboutAir to spotkanie w trzech polskich miastach. Dwa z nich, Kraków i Wrocław, mamy już za sobą. Ostatnie z nich odbędzie się w Poznaniu. We Wrocławiu, podczas drugiego spotkania, udział wzięło 48 osób, a wśród nich projektanci, instalatorzy, inwestorzy, wykładowcy wrocławskich uczelni, w tym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ostatnie szkolenie aboutAir już 10 czerwca w Poznaniu.  A jak było we Wrocławiu?

Uczestnicy wrocławskiego spotkania brali udział w 3 ciekawych wykładach.

Pierwszy z nich poprowadzony został przez Marcina Dąbrowskiego, kierownika działu technicznego Harmann. Dotyczył wentylacji bytowej w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym SENSOVENT i LIMODOR.

Drugi wykład skupiał się wokół zagadnienia wentylacji z odzyskiem ciepła w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym REQURA. Przedstawił go Mariusz  Rajkowski, product manager.

Trzecim zagadnieniem była wentylacja oddymiająca garaży, (także nowy wentylator strumieniowy PIRAX), zaprezentowana przez Dagmarę Kubas, product manager firmy Harmann.

 

Prowadzący panel techniczny przytoczyli najważniejsze ustawy oraz rozporządzenia regulujące zakres branży wentylacyjnej i poruszanych zagadnień. Wśród nich znalazły się:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - sprawdź rozporządzenie.
2. PN-B-03430:1983/Az3:2000, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej-Wymagania.
3. PN-B-03421:1978, Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
4. PN-B-02151-02:1987, Akustyka budowlana- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach –Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
5. PN-EN 12101-3, Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.  Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających.
6. Norma brytyjska BS 7346-7:2006, Components for Smoke and Heat Control. Systems. Code of practice on functional recommendations and calculation

 


 

Zobacz też:

Zobacz jak było na szkoleniu aboutAir w Krakowie.

SENSOVENT Systemem Instalacyjnym 2014 roku.

Atesty higieniczne PZH dla wentylatorów Harmann.

Jak można było zgłosić swój udział w I edycji panelu technicznego aboutAir.