Centrala rekuperacyjna REQURA to najnowocześniejsza i najbardziej uniwersalna centrala dostępna na rynku. To dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła najwyższej sprawności - do 95% - powietrze wywiewane z pomieszczeń podgrzewa powietrze świeże, czyste nawiewane z zewnątrz.

Centrala rekuperacyjna REQURA absolutną nowością w ofercie Harmann.

Zalety nowej Centrali:

 

Cicha praca
Super ciche i oszczędne wentylatory z silnikami EC marki EBM z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w zakresie 0-100%. Dzięki zastosowanej automatyce gwarantują stały wydatek powietrza, niezależnie od oporów instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. Specjalnie zaprojektowane wirniki z łopatkami pochylonymi do tyłu, oraz obniżoną prędkością obrotową gwarantują cichą pracę urządzenia.

Niższe zużycie energii
Dodatkowym atutem pracy nad redukcją poziomu hałasu jest zmniejszenie poboru mocy przez urządzenie. Rekuperator Renovent Excellent jest urządzeniem, które spełnia nie tylko obecne ale i przyszłe wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zapotrzebowania na ciepło (maximum 1200 J/m3). Już teraz możesz zaoszczędzić dzięki obniżeniu poziomu zużycia energii w Twoim domu.

Regulacja stałego przepływu
Regulacja na podstawie stałego przepływu powietrza gwarantuje ciągłość wentylacji niezależnie od oporów przepływu na instalacji. Zrównoważona, pewna wentylacja zapewnia wysoką sprawność i efektywność systemu w każdych warunkach. Zasada stałego przepływu upraszcza regulację instalacji, a co za tym idzie obniża jej koszty. Ponadto, stopień zabrudzenia filtrów w urządzeniu nie ogranicza strumienia świeżego, nawiewanego powietrza. Wyjątkowość centrali wentylacyjnej Brink Renovent Excellent polega na połączeniu cech takich jak: regulacja stałego przepływu, maksymalnie ograniczony poziom hałasu i zastosowanie energooszczędnych wentylatorów EC o opatentowanej konstrukcji (łopatki wygięte do tyłu).

Ochrona przed zamarzaniem
System przeciwzamrożeniowy zabezpiecza wymiennik ciepła przed zamarzaniem, w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur na zewnątrz. W centrali rekuperacyjnej Brink Renovent Excellent mamy do czynienia z „inteligentnym” systemem z nagrzewnicą wstępną. Czujniki temperatury monitorują warunki na wymienniku ciepła i włączają nagrzewnicę w razie konieczności. Gwarantuje to ciągłość wentylacji i wysoką sprawność odzysku ciepła, nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.

Opcje regulacji
Główny moduł sterujący z panelem kontrolnym i wyświetlaczem LCD wbudowany w urządzenie. Moduł obsługuje protokoły Opentherm i eBus. Jako wyposażenie opcjonalne dostępne sterowniki zdalne.

Nagrzewnica
Elektryczna, standardowo wbudowana w urządzenie (nie dot. wersji FLAT), płynnie regulowana w zakresie 0-1000 W, aktywowana automatycznie przez zintegrowany inteligentny system przeciwzamrożeniowy, gdy pojawia się zagrożenie zamarznięcia wymiennika.

BYPASS
Automatyczny, w wyposażeniu standardowym, zintegrowany z automatyką urządzenia gwarantuje 100% obejście wymiennika podnoszące komfort użytkowania systemu w porze letniej, gdy proces odzysku ciepła jest niepożądany.
Za pomocą panelu sterowania możliwe własne definiowanie schematów aktywacji Bypass'u.

Sterownik IB – Tron 3100FAN
Sterownik umożliwia regulację wymiany powietrza w budynku w oparciu o zaprogramowany harmonogram lub w trybie ręcznym.Przy pracy w trybie automatycznym (z harmonogramem) sterownik na początku każdego odcinka czasowego włącza zaprogramowany dla tego odcinka bieg centrali. Można zaprogramować 4 odcinki czasowe w ciągu doby i każdemu z nich przypisać jedną z 3 dostępnych wartości prędkości. W trybie manualnym użytkownik sam zadaje bieg centrali. Centrala pracuje na tym biegu cały czas, dopóki nie zostanie zadany inny bieg lub sterownik zostanie wyłączony.

 

Parametry:

Sprawność odzysku : do 95 %
Nagrzewnica wstępna : 1000 [W]
Zasilanie : 230 V / 50 Hz
Stopień ochrony : IP 30