Od marca firma oferuje nowe systemy: Requra oraz Sensovent. Pierwszy oparty o centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła dedykowany jest do domów jednorodzinnych. Drugi to stało-ciśnieniowy system wywiewny z inteligentnymi wentylatorami dachowymi przeznaczony dla budownictwa wielorodzinnego.

SENSOVENT-nowy, energooszczędny system wentylacji wyciągowej dla domu wielorodzinnego

SENSOVENT – WENTYLACJA DLA DOMU WIELORODZINNEGO

Wychodząc naprzeciw obecnym przepisom energetycznym dla budynków a także rosnącym oczekiwaniom oraz wymaganiom stawianym przez projektantów, inwestorów a przede wszystkim klientów, firma Harmann wprowadziła nowy, energooszczędny system mechanicznej wentylacji wyciągowej SENSOVENT.

Jest to system wywiewny oparty na wentylatorze centralnym, podłączonym do przewodu zbiorczego, wyposażonym w moduł kontroli stałego ciśnienia. W skład systemu wchodzą również elementy nawiewu i wywiewu powietrza, takie jak nawiewniki ścienne lub okienne, kratki lub przepustnice stałego przepływu. Współpraca poszczególnych elementów systemu zapewnia skuteczną wentylację budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Główny element systemu - wentylator CAPP PT posiada zintegrowany moduł sterujący prędkością obrotową silnika w zależności od wartości zadanej podciśnienia. Układ ten zapewnia stałą wartość podciśnienia w przewodzie wentylacyjnym niezależnie od wpływów warunków zewnętrznych oraz zmian wydajności całego systemu. Elementy samoregulujące w systemie wywiewnym SENSOVENT stanowią kratki lub przepustnice stałego wydatku. Przy nagłym wzroście ciśnienia element ruchomy samoczynnie zmienia swoje położenie zmniejszając powierzchnię przepływu powietrza i tym samym zabezpieczając układ przed samoczynnym wzrostem wydajności. Dla pomieszczeń, w których wymagane jest okresowe zwiększenie wydajności np. kuchnie czy łazienki można zastosować kratki o dwóch wydajnościach: podstawowej oraz uruchamianej na życzenie za pomocą przełącznika sznurkowego lub przełącznika ściennego. Opcjonalnie kratki mogą występować w wersji z opóźnieniem czasowym 30 minut, czujnikiem ruchu czy dodatkowym wytłumieniem akustycznym.

Elementy nawiewne stanowią szczelinowe nawiewniki okienne lub ścienne, wyposażone w automatyczny element regulujący zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem strumienia powietrza wywołanym na skutek np. zwiększonego naporu wiatru. Nawiewniki mogą występować w kilku wariantach wykonania, w zależności od wymaganego minimalnego strumienia przepływającego powietrza, jak również ze względu na izolacyjność akustyczną i zdolność tłumienia dźwięku. Końcowym elementem systemu są elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci np. klap odcinających, stosowane zgodnie z przepisami budowlanymi obowiązującymi dla danego rozwiązania projektowego.

Zalety systemu:


- wentylacja zależna od aktualnych potrzeb użytkowników
- cicha praca, możliwość zastosowania kratek z dodatkowych wytłumieniem
- utrzymywanie stałego podciśnienia w kanale wentylacyjnym
- możliwość zwiększenia strumienia wyciąganego powietrza
- widoczna redukcja zużycia energii
- płynna regulacja - zastosowane silniki EC
- brak wpływu czynników zewnętrznych na stabilność działania systemu.Zobacz też: