Nowy system może ograniczyć ewentualną utratę czynnika chłodniczego o około 90%. Nadzoruje on układ pod kątem szczelności czynnika chłodniczego i wydaje ostrzeżenie zanim pojawi się wyciek, zapobiegając ubytkowi dużej ilości czynnika i ewentualnej utracie wydajności. Wprowadzenie nowego systemu zawdzięczamy firmie Panasonic.

Nowy system detekcji nieszczelności i automatycznego odpompowywania czynnika chłodniczego.

Oprócz bezpieczeństwa i niezawodnej eksploatacji budynki wyposażone w innowacyjny system odpompowywania czynnika chłodniczego firmy Panasonic uzyskują dodatkowe punkty w ramach kwalifikacji BREEAM. System umożliwia również spełnienie wymagań aktualnej normy EN 378:2008 w przypadkach, w których poziomy stężeń czynnika chłodniczego przekraczają praktyczny limit bezpieczeństwa równy 0,44 kg/m³. Firma Panasonic opracowała dwie innowacyjne, pracujące jednocześnie metody detekcji nieszczelności, zapewniając pełną ochronę właścicieli i mieszkańców budynków, a także środowiska naturalnego.

Innowacyjny układ odpompowywania czynnika chłodniczego można
podłączać na dwa sposoby:
· z czujnikiem wycieków czynnika chłodniczego,
· bez czujnika nieszczelności – układ wykorzystuje tylko nowy algorytm.

Podstawowe funkcje układu odpompowywania:
· wykrycie przecieku,
· uruchomienie procesu odpompowywania,
· zebranie czynnika w zbiorniku,
· zamknięcie zaworu w celu odcięcia od instalacji.

Najważniejsze cechy:
· zgodność z przepisami prawa,
· ochrona personelu,
· ochrona środowiska naturalnego,
· oszczędność na kosztach eksploatacji.

Firma Panasonic oferuje dedykowane rozwiązanie umożliwiające szybką i prostą instalację. Jednostka jest wyposażona w 5 wykonawczych zaworów kulowych, zbiornik magazynowy o pojemności 30 l i sterownik programowalny PLC – wszystko w obudowie o stopniu ochrony IP54. Zaciski z przodu jednostki pozwalają na proste wykonanie oprzewodowania do zacisku sygnału alarmowego, przetworników wysokiego / niskiego ciśnienia oraz czujników temperatury wylotowej jednostek kondensacyjnych.

Metoda bezpośredniej detekcji nieszczelności: najbezpieczniejsza do małych pomieszczeń
Metoda powinna być stosowana w pomieszczeniach, które nie spełniają wymogów normy BS EN 378:2008. Czujnik wycieku podłączony jest bezpośrednio do jednostki wewnętrznej poprzez dedykowane gniazdo PAW-EXCT, a układ odpompowywania bezpośrednio do płytki sterującej jednostki zewnętrznej. Układ odpompowywania uruchamia się w momencie wykrycia w pomieszczeniu wycieku czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy zbiera się w wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej i ewentualnie opcjonalnym zbiorniku odbiorczym przeznaczonym do zabudowy w większych instalacjach. Natychmiastowe działanie i duża pojemność czynnika chłodniczego zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom pomieszczeń i lokatorom mieszkań, a także zapobiega skażeniu środowiska naturalnego. Wyjątkowe oprogramowanie ECOi czujników detekcji nieszczelności umożliwia bezpośrednią komunikację za pośrednictwem łącza P-link, a zatem dodatkowe panele komunikacyjne, kable czy oprogramowanie nie są konieczne. Wyjątkowe oprogramowanie ECOi czujników detekcji nieszczelności umożliwia bezpośrednią komunikację za pośrednictwem łącza P-link, a zatem dodatkowe panele komunikacyjne, kable czy oprogramowanie nie są konieczne.1. Sygnał. 2. Przeciek! 3. Room 1. 4. Pomieszczenie. 5. Wykrycie nieszczelności.

 

 


 

Zobacz też:

Nowe trzyrurowe agregaty z linii ECOi Panasonic.

Bardziej wydajna seria systemu ECOi Panasonic.