Gość: asterix
2019-02-27 20:31
zyski ciepła od ludzi - obliczenia w bilansie
Mam pytanie co do liczenia bilansu i zysków ciepła całkowitych potrzebnych do określania właściwej mocy chłodnicy i wymaganej temperatury nawiewu.
Całkowite zyski ciepła są to zyski od ludzi, urzadzeń oświetlenia, przegród itp. - dziś chciałbym się skupić na zyskach od ludzi. Jest sala taneczna na 170 osób. Najpierw obliczam "STRUMIEŃ CIEPŁA SUCHEGO" od tych osób wg wzoru Q=n*qs*fi (n- liczba osób, qs strumień jednostkowy z tabeli i fi czyli współczynnik jednoczesności przebywania osób)
Dalej liczę sobie strumień wilgoci wydzielanej przez te osoby ze wzoru W=n*w*fi (w- strumień jednostkowy wydzielanej wilgoci z tabeli)
Dalej liczę sobie strumień ciepła mokrego.
Czy do określenia mocy klimatyzatora czy chłodnicy, zakładając że pozostałe składowe zysków ciepła wynoszą 0 (od urzadzeń, oświetlenia itp. ) biorę sumę zysku ciepła od ludzi suchego i mokrego ? Innaczej czy biorę zarówno ciepło jawne jak i utajone ? Zakładając że ciepło jawne to 4 kW a utajone 5 kW to moc chłodnicy musi być 9 kW?
Gość: mac
2019-03-12 19:04
Re: zyski ciepła od ludzi - obliczenia w bilansie
a skąd ciepło jawne od 170 osób to 4 kW ?