Gość: mors
2004-07-13 00:00
#1
Gwarancja na klimatyzator
Kupiłem klimatyzator od dystrybutora. Otrzymałem gwarnację 12 miesięczną. Klient żąda 24 miesięcznej gwarancji na całość roboty łącznie z klimatyzatorem.Jaką gwarancję powinien wystawić dystrybutor i jaki przepis to reguluje.
Proszę o info.
Gość: perszing
2004-07-13 00:00
#2
Klient ma rację. Gwarancja dla osoby indywidualnej musi wynosić min. 2 lata. Nie dotyczy to sprzedaży i gwarancji dla firm - tutaj dajemy min. 1 rok. Niestety niektórzy Dystrybutorzy dają 1 rok gwarancji (dla Dealera - czyli firmy), a Dealer musi dać 2 lata. Ryzyko więc Dealera. Może zmienić Dystrybutora? Coraz więcej z nich daję gwarancję na dłużej np. Fujitsu 2-5 lat, Mitsubishi - 3 lata, Haier 2 lata...
Gość: Gość
2005-02-15 00:00
#3
Czy jest to gdzieś zapisane w jakiejś ustawie bądź dyrektywie? Pytanie do perszinga skąd można wywnioskować że to co podajesz jest słuszne?
Gość: jaca
2005-02-16 00:00
#4
Witam
...Rękojmia za wady fizyczne i prawne, to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, która wynika z ustawy (kodeksu cywilnego art. 556 - 576), a nie z umowy stron i dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy, nie zależy od winy sprzedawcy, gdyż oparta jest na zasadzie ryzyka i ma charakter absolutny. Sprzedawca nie może się z niej zwolnić, nie może jej ograniczyć lub wyłączyć, gdyż w umowach z udziałem konsumentów (osób fizycznych) takie działanie jest niedopuszczalne.
Sprzedawca ponosi więc odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy rzecz przez niego sprzedana dotknięta jest ww. wadą, a w chwili zawarcia umowy konsument o niej nie wiedział.
Rękojmia trwa 1 rok od daty wydania rzeczy kupującemu (trzy lata dla budynków), a wszelkie oświadczenia sprzedawcy dotyczące krótszego okresu rękojmi nie mają żadnych skutków prawnych.Sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację. Odpowiedzialnym wobec konsumenta jest sprzedawca, a nie producent, hurtownik, importer lub dealer. Sprzedawca nie może do nich odsyłać konsumenta, sam musi przyjąć reklamację.
Szczegółowo o sposobie załatwienia reklamacji mówi rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku, w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, obowiązujące od 1 lipca 2002 roku.
Drugi instrument prawny chroniący konsumenta to gwarancja jakości. Jest to pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarantem może być zarówno producent, hurtownik, importer, dealer, jak i sprzedawca. Udzielenie gwarancji jest nieobowiązkowe. Gwarancja jakości chroni konsumenta tylko wtedy, gdy gwarant tej ochrony udzielił. Szczegółowo sposób załatwiania reklamacji oraz przysługujące uprawnienia określa karta gwarancyjna. Jeśli karta nie określa innego terminu, gwarancja trwa 1 rok.
Od 1996 roku konsument ma prawo wyboru między realizacją uprawnień z rękojmi i gwarancji. Z uprawnień tych można korzystać jednocześnie, ale nie łącznie, np. jeśli konsument naprawia klimatyzator w ramach gwarancji, to w stosunku do tej samej wady nie będzie mógł korzystać z rękojmi, ale do każdej innej wady tak. ...
To tyle co udało mi się wyszukać na temat gwarancji. Chciałbym podkreślić, że gwarancja jest dobrowolna i trwa tak długo jak ustaliły strony. Natomiast obowiążkiem twoim jako instalatora jest udzielenie klientowi rękojmii 12 miesięcznej na całość instalacji.
Gość: bez imienia
2005-02-17 00:00
#5
A co z gwarancją, która musi obejmować 24 miesiące - tej, która podobno obowiązuje od momentu naszego przystąpienia do UE? Wie ktoś coś na ten temat??
Gość: Pawel
2005-03-24 00:00
#6
W Polsce obowiazuje 24 miesieczna rekojmia - to obowiazek narzucony przez ustawe o prawach konsumenta z 27.07.2002. (O szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej). Gwarancja zas jest dobrowolnym dodatkiem producenta. Moze byc moze jej nie byc, zasady ustala producent. Informacji o rekojmi udzielaja instytucje konsumenckie (np. miejski rzecznik konsumentow w Warszawi, Gorskiego 7, 00-033).
  • 1