Posiadam uprawnienie budowlane do kierownika budowy, inspektora nadzoru. Mam jednoosobową działalność gospodarczą rozliczaną w Urzędzie Skarbowym na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów). Otrzymałem propozycję pracy na etacie w firmie budowlanej, gdzie mam pełnić funkcję kierownika budowy - jako obowiązki w ramach etatu. Jednocześnie dalej będę mógł prowadzić działalność.
Przy zgłoszeniu rozpoczęcia budowy do PINB przekazuję swoje uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i te same dokumenty muszę również przekazywać przy zgłoszeniu budowy w ramach pracy w firmie. Mam wątpliwości, czy muszę dokonywać wpisu w Książce przychodów mojej jednoosobowej działalności. Bo przecież w w PINB są tylko moje dane a nie Pracodawcy. Czy Urząd Skarbowy może zażądać potwierdzenia opłaty skarbowej ode mnie za pracę wykonywaną w firmie, która prowadzi pełną księgowość?