Proszę o podpowiedź jaki będzie ciąg kominowy w {Pa} przy 100% mocy kotła i 30% mocy
komin fi 200mm i długości 11m
Temperatura spalin przy 100% mocy to 70 stopni, przy 30% 55 stopni