motylkowe przeciwpożarowe klapy odcinające lindab fbc | wentylacja.com.pl

Klapa przeciwpożarowa Lindab FBC (1-4-7 i 2-5-8) przeznaczona jest do zabezpieczenia okrągłych kanałów wentylacyjnych przechodzących przez ściany lub stropy oddzielenia przeciwpożarowego o odporności EI 120 S.
Klapa składa się ze stalowego korpusu o długości 50 mm, wewnątrz którego zainstalowana jest przegroda wykonana z krzemianu wapnia, podzielona na dwie półkoliste części („skrzydła motyla”).
 
Produkt wyposażony jest w sprężynowy mechanizm zamykający, utrzymywany w pozycji otwartej oraz uruchamiany poprzez element topikowy zgodny z ISO 10294-4. Uchwyty wyzwalacza topikowego są jednocześnie elementami blokującymi przegrodę w pozycji zamkniętej, co zapobiega jej otwarciu w warunkach pożaru.  Wewnątrz i na zewnątrz korpusu klapy zastosowano system uszczelek: EPDM -  zapewniających szczelność powietrzną oraz pęczniejących - uaktywniających się w podwyższonej temperaturze.
 
Klapa może zostać wyposażona również w mikro przełącznik wskazujący położenie przegrody (mo­nitorowanie stanu klapy za pośrednictwem systemu integrującego) oraz zawór powietrzny umożli­wiający regulację parametrów instalacji wentylacyjnej.
 
Wybrane Dane techniczne:
produkowane w średnicach ø100, ø125, ø160, ø200;
mechanizm zamykający sprężynowy z wyzwalaczem topikowym - temperatura zadziałania 70°C;
odporność ogniowa od EI 60 S do EI 120 S;
Kategoria: Wentylacja pożarowa Klapy (przeciw)pożarowe
Wyświetleń: 174