Dyrektywa UE wymusza na wszystkich krajach członkowskich zmniejszenie zużycia energii o 20% do 2020 roku oraz przygotowanie strategii umożliwiającej dalsze oszczędności w kolejnych dekadach. Dla Polski jest to potężne wyzwanie, możliwe do spełnienia wyłącznie w przypadku głębokich zmian we wszystkich gałęziach gospodarki. Jednym z kluczowych obszarów, w których branża budowlana może stosunkowo niskim kosztem podnieść efektywność jest branża HVAC.

DKBE 2017 - debata o najnowszych rozwiązaniach i standardach w branży HVAC

Lider jakości i jeden z największych producentów systemów wentylacyjnych, firma Lindab, wraz z szerokim gronem partnerów z branży budowlanej, zdecydowała o organizacji debaty, która otworzy oficjalną dyskusję dotyczącą zmian na rynku HVAC i edukacji w zakresie najnowszych technologii stosowanych w systemach wentylacyjnych.

 

Debata o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.
5 października 2017
PGE Narodowy w Warszawie

 

Konferencja podzielona została na 3 bloki tematyczne:

 • Komfort- punktem wyjścia do całej dyskusji musi być zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników budynków. Prelegenci będą poruszali zagadnienia takie jak: technologie zarządzania i optymalizacji klimatu wewnętrznego, wpływ klimatu na wydajność pracy i certyfikaty zapewniające spełnianie najwyższych standardów.
 • Budownictwo- w ramach tego obszaru przedyskutujemy wpływ zmian na architekturę budynków i wymagania dyrektywy UE w kontekście polskiego kodeksu budowlanego i eksploatacji budynków.
 • Energooszczędność- w trakcie tego najważniejszego segmentu debaty prelegenci przedstawią szereg rozwiązań, które pozwalają podnieść efektywność energetyczną branży HVAC, takie jak: systemy wentylacyjne o podwyższonej klasie szczelności, rekuperacja, zmiennowydatkowe systemy VAV, a także inteligentne systemy pomiarów i zarządzania powietrzem.

 

Wśród wielu cenionych prelegentów pojawią się między innymi:

 • dr inż. Piotr BARTKIEWICZ, GO4Energy
 • dr inż. Andrzej GÓRKA, Politechnika Poznańska
 • mgr inż. Piotr MOKRZAŃSKI, Go4Energy
 • dr inż. Jarosław MÜLLER, Politechnika Krakowska
 • dr inż. Joanna RUCIŃSKA, Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Sławomir SAWICKI, Pol-Con Consulting
 • prof. dr inż. Paweł WARGOCKI, Duński Uniwersytet Techniczny
 • dr inż. Peter WOUTERS, Tight Vent

 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby związane z rynkiem budowlanym. Formularz rejestracyjny, harmonogram wykładów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie

www.dkbe2017.pl