Nie potrafię ogarnąć i nie mam materiałów jak się to liczy zadanie z komorą zraszania: "w komorze zraszania 5m3/s powietrza, o temp.20 st.C i wilgotności względnej 50% zraszane jest wodą o strumieniu 6 kg/s.Temp.wody zraszającej opadajacej do wanny wynosi 8st.C,zaś wilgotność względna powietrza na wylocie z komory 80% .Oblicz całkowitą moc cieplną wymieniana pomiędzy powietrzem i wodą, moc ciepła jawnego wymienianego pomiędzy powietrzem i wodą,strumie wilgoci wymiany pomiędzy powietrzem i wodą, temperaturę poczatkową wody zraszającej. Będę wdzięczna za pokierowanie tokiem myślenia i obliczeń