miesięcznik

MEMO
Począwszy od września 2009 r. firma Zymetric Sp. z o.o. rozpoczęła publikację elektronicznego biuletynu pod nazwą "MEmo".

W biuletynie "MEmo" dostarczane są bieżące informacje o urządzeniach i systemach klimatyzacji marki Mitsubishi Electric, wyróżnieniach i nagrodach, targach oraz informacje dodatkowe.


Archiwalne i najnowszy nr Memo do pobrania poniżej (pdf).
Źródło: Zymetric Sp. z o.o.