Gość: Miszy
2015-09-03 13:20
Nowe budownictwo, grawitacja wentylacyjna i mechaniczna
Dzień dobry,

Zakupiłem niedawno mieszkanie w nowowybudowanym bloku i mam kilka pytań odnośnie wentylacji. Mieszkanie jest dwupokojowe na 1. piętrze w 4-piętrowym budynku, a w salonie zaprojektowano aneks kuchenny.

1. W przewidzianym aneksie kuchennym znajduje się jedna kratka wentylacyjna podłączona do pionu wentylacji grawitacyjnej. Jednak czy nie powinno być dwóch wentylacji - jednej do podłączenia okapu oraz „dodatkowego otworu wywiewnego”?
Uzasadnienie: w „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, § 93 ust. 3 czytam, iż: „W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.”

2. W budynkach przyjęto zakaz stosowania okapów kuchennych (mechanicznych). Dlaczego? Czy jest to w jakikolwiek sposób uzasadnione? Z działu projektowego dewelopera dowiedziałem się, że każde mieszkanie podłączone jest do pionu grawitacyjnego, który jest indywidualny dla mieszkania. Innymi słowy nie ma problemu ze współdzieleniem pionów z innymi mieszkańcami, jak to miało miejsce w starym budownictwie. W budynku nie ma również gazu, a więc nie ma kuchenek gazowych ani innych urządzeń z otwartą ani zamkniętą komorą spalania, a głównie o nich mówią przepisy zakazujące mechanicznej wentylacji.
Dodam, że mowa tutaj o wentylacji mechanicznej, ale tylko wspomagającej – czyli włączanej doraźnie w trakcie gotowania. Czym jest w takim razie ten zakaz podyktowany? Czy stoją za nim jakieś przepisy lub treść Polskiej Normy?

Pozdrawiam,
Michał