Gość: marcin harasimowicz
2011-10-18 18:16
PROFILEK
Po blisko półrocznej przerwie udostępniam nową wersję nakładki dla sanitarników PROFILEK.

Nakładka działa pod Autocadem, Zwcadem i Gstarcadem.

Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:
http://www.instalacjesanitarne.com/profilek.htm /> Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.
Gość: harasimowicz
2011-11-04 08:31
Re: PROFILEK
Wyszła nowa wersja nakładki PROFILEK (wersja z dnia 2011.11.03).

zmiany w nowej wersji:
* dodane polecenie do rysowania jedną linią ZAKRESKOWANEJ powierzchni terenu na profilach podłużnych
* dodane polecenie do wstawiania ramek rysunkowych (wielkość ramki opisywana jest warstwa niedrukowalną)
* dodana warstwa opisowa do kanalizacji technologicznej (również obracana)
* dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie
- poprawione wstawianie kreseczek poprzecznych na rurach kanalizacyjnych przy obróconych LUWach
- zmienione nazwy plików instalacyjnych (nie ma już plików z nazwami pprofilek...)
- poprawiono pliki z tabelkami dołączonymi do programu
- tabelki wstawiane profilkiem będą teraz na warstwie "IS_tabelka"
- poprawione warstwy opisowe PB_KD, PB_KS, PB_KT (zmieniona czcionka na arial)
- znacznik rzędnej odniesienia na generowanym profilu terenu rysowany jest teraz warstwą niedrukowalną
- uporządkowano funkcje wspólne pomiędzy plikami


Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:
http://www.instalacjesanitarne.com/profilek.htm /> Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.
Gość: marcin harasimowicz
2011-12-05 13:36
Re: PROFILEK
Wyszła nowa wersja nakładki PROFILEK (wersja z dnia 2011.12.02)

zmiany w nowej wersji:
* dodano pasek narzędzi do rysowania PZT
* dodano polecenie do wstawiania typowych elementów sanitarnych na PZT
* dodano polecenie do wstawiania i przełączania warstw "projektowanych tras uzbrojenia podziemnego" stawianych na ZUD
* dodano polecenie do wstawiania i przełączania warstw "istniejących tras uzbrojenia podziemnego"
* dodano polecenie do rysowania tras projektowanego uzbrojenia
* dodano polecenie do rysowania tras istniejącego uzbrojenia
* dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie
* dodano polecenie do wstawiania typowych elementów w układach hydraulicznych takich jak układy zmieszania, podłączenie zasobników c.w.u itp.
* dodano 3 polecenia do rysowania strzałek
- poprawiono opisywanie rzędnych w poleceniu "kota" (zmieniono dokładność rysowania linii)
- dodano w poleceniu do rysowania ramek znacznik ułatwiający złożenie rysunku do formatu A4
- poprawiono pliki z tabelkami dołączonymi do programu i dodano nowe
- uporządkowano funkcje wspólne pomiędzy plikami
- poprawiono sposób wyświetlania tytułów okien dialogowych wstawiających bloki z rysunkami typowymi


Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:
http://www.profilek.net /> Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.
Gość: harasimowicz
2012-01-24 08:46
Re: PROFILEK
Wyszła nowa wersja nakładki PROFILEK (wersja z dnia 2012.01.22)

zmiany w nowej wersji:
* dodana mozliwość rysowania rur w [mm] lub [m], zmienione okienka dialogowe poleceń z paska "PROFILEK RURY"
* dodane polecenie do generowania punktów charakterystycznych (współrzędnych punktów) na ZUD
* dodano zapamietywanie zaznaczenia przy przesuwaniu widoku poleceniami paska "PROFILEK KOPIUJ/PRZESUŃ"
- poprawiono zapamietywanie zmiennych odpowiedzialnych za zmianę skali rysowanego poziomu terenu z klikanych punktów na rzutach lub PZT
- poprawiona obsługa zmiennych lokalnych wszystkich poleceń z paska "PROFILEK RURY"
- przepisane od nowa polecenie do poprawiania parametrów warstw z programów InstaSoftu (zmieniony Lisp na VisualLisp i przyspieszenie działania polecenia)
- przepisane od nowa polecenie do zmiany koloru warstw typu: "Druk" lub "Praca", do drukowania bez styli wydruków (zmieniony Lisp na VisualLisp i przyspieszenie działania polecenia)
- poprawiono wyświetlanie slajdów w poleceniach do wstawiania bloków (teraz nie musza byc zrobione slajdy ze wszystkich plików, żeby mozliwe było wyświetlenie podglądu)Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:
http://www.profilek.net /> Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.
Gość: marcin harasimowicz
2012-10-28 08:53
Re: PROFILEK
Wyszła nowa wersja nakładki PROFILEK 3 (wersja z dnia 2012.10.25)

zmiany w nowej wersji:
* dodane polecenie do włączania i wyłączania warstw rewizji
* dodane polecenie do poprawiania warstw eksportowanych z "WENTYLI"
* dodano rysowanie skalowanej linii przerywanej przy oznaczaniu przekrojów
* dodano możliwość zmiany warstwy zaznaczonych elementów przy wywołaniu polecenia do tworzenia warstw rewizji
* dodana warstwa do freonu R410A do projektów budowlanych
* dodano ikonkę do wczytania pełnej licencji PROFILKA do systemu
- poprawiono wstawianie i tworzenie warstw w ZWCAD+
- dodano zapamiętywanie zmiennej "PLINEWID" przy rysowaniu strzałek
- poprawiono polecenie do rysowania izolacji bocznej
- poprawione rysowanie rury osłonowej na ZUD
- usuniety przycisk "CANCEL" o wknie dialogowym z licencją
- poprawiono działanie polecenia do zaznaczania elementów na wskazanej warstwie
- poprawiono przesuwanie opisów rur osłonowych na zagospodarowaniu terenu
- dodane polecenie do obracania widokiem w lewo i prawo
- poprawiono wstawianie opisu przy pionach kanalizacji sanitarnej
- poprawiono zarządzanie licencją
- tymczasowo usunięto polecenie do zmiany koloru tłaWersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:
http://www.profilek.net /> Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.