Zarząd Grupy Kapitałowej Klima-Therm zdecydował o konsolidacji działalności produkcyjnej poprzez połączenie zakupionych w czerwcu br. spółek Clima-Produkt i Barbor ze spółką Klimor. Spółka stanie się w ten sposób jednym dużym podmiotem czerpiącym z potencjału każdej ze spółek, mierzonym m.in. zasobami ludzkimi, doświadczeniem, a także mocą wytwórczą trzech zakładów: w Gdyni, Pszczółkach i w Skowarczu. Tym samym Klimor zwiększy swoją pozycję na rynku HVACR oraz w sposób kompleksowy odpowie na potrzeby Klientów. Planowane połączenie nastąpi 2 stycznia 2019 roku.

Zmiany w Grupie Klima-Therm: Klimor łączy się ze spółkami Clima-Produkt i Barbor!

Decyzja o stworzeniu jednego dużego podmiotu produkcyjnego pod marką KLIMOR jest wynikiem szczegółowej analizy czynników biznesowych i operacyjnych, które poszerzą możliwości dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Klima-Therm na rynku wentylacyjnym. Konsolidacja spółek Clima-Produkt i Barbor ze spółką Klimor pozwoli organizacji na umocnienie potencjału produkcyjnego poprzez zwiększenie skali działalności, bardziej efektywne wykorzystanie mocy wytwórczych, ale także kumulację zasobów wiedzy i doświadczenia każdego trzech z podmiotów. Po formalnym dokonaniu połączenia (planowanym 2 stycznia 2019 roku), funkcjonować będą trzy zakłady produkcyjne Klimor zlokalizowane w Gdyni, Pszczółkach i w Skowarczu (woj. pomorskie), które łącznie zatrudniać będą ponad 300 osób – w tym menadżerów, specjalistów ds. technicznych i handlowych, pracowników produkcji oraz pracowników biurowych.

- Chcemy, aby nasi Klienci jak najszybciej odczuli korzyści płynące z dokonującej się synergii – podkreśla Marek Kupiec, Prezes Zarządu w firmie KLIMOR i dodaje: - Będziemy systematycznie zwiększać moce wytwórcze, co z pewnością przyśpieszy realizację zamówień. Dalsze zmiany i usprawnienia przy pełnym wykorzystaniu potencjału technologicznego i zasobów ludzkich pozwolą na lepsze dopasowanie naszego biznesu do potrzeb Klientów, a w konsekwencji przełożą się na intensyfikację sprzedaży w Polsce i za granicą. Co równie ważne, konsolidacja oparta na wieloletniej tradycji wytwórczej oraz jakości produktów, z których znane są łączące się podmioty, podniesie naszą konkurencyjność przybliżając nas do celu, jakim jest wypracowanie pozycji lidera w branży wentylacyjnej – konkluduje Marek Kupiec.

Aktualnie Zarząd Grupy Klima-Therm koncentruje się na formalnościach dotyczących połączenia, wypracowaniu nowego modelu organizacyjnego, a także optymalizacji kluczowych procesów biznesowych, na czele z procesami produkcyjnymi. Standardami i procedurami zarządczymi, administracyjnymi oraz logistycznymi obowiązującymi w zakładach Klimor w Gdyni wkrótce objęte zostaną również dwa pozostałe zakłady w Pszczółkach i Skowarczu. Firma bierze pod uwagę także centralizację procesów istotnych z punktu widzenia racjonalizacji kosztów działalności, z założenia jednak trzy zakłady Klimoru pozostaną operacyjnie niezależne.

Planowana na początek 2019 roku konsolidacja nastąpi na drodze tzw. inkorporacji, czyli przeniesienia całego majątku spółek kapitałowych Clima-Produkt Sp. z o.o. i Barbor Sp. z o.o. na rzecz firmy Klimor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. B. Krzywoustego 5. Wraz z prawnym dokonaniem się połączenia, Klimor przejmie wszystkie formalne zobowiązania podjęte przez Clima-Produkt i Barbor względem Klientów, Kontrahentów oraz Pracowników obu spółek.

 

Dowiedz się więcej