W ciągu niespełna miesiąca mieszkańcy Polski złożyli ponad 6,2 tys. wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Uruchomiony we wrześniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim, śląskim i pomorskim.

Wystartował program „Czyste Powietrze”

Na terenie całej Polski trwają obecnie spotkania informacyjne w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego realizacją zajmuje się Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska przy wsparciu Banku Ochrony Środowiska. Ogólnopolska, ujednolicona kampania edukacyjna-informacyjna obejmująca wszystkie 2453 gminy, przynosi wymierne efekty: na portalach beneficjenta wojewódzkich funduszy zarejestrowało się około 200 tys. osób, część z nich już złożyła wnioski. Działania te podnoszą świadomość mieszkańców w zakresie problematyki ochrony i jakości powietrza, a także zachęcają do podjęcia koniecznych inwestycji. Z ponad 6,2 tys. złożonych wniosków najwięcej przyjęły ich wojewódzkie fundusze w Katowicach (824), Warszawie (701) oraz Gdańsku (631).

„Czyste powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” tak brzmi hasło przewodnie zbliżających się Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu (23-25 października). Premier Mateusz Morawiecki został zaproszony do debaty rozpoczynającej targi, podczas której omawiane będzie znaczenie inwestycji proekologicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

– W obszarze ochrony powietrza NFOŚiGW wspomaga realizację wielu przedsięwzięć, wśród których trzeba wymienić termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, instalacje redukujące emisję w przemyśle i energetyce, odwierty geotermalne czy niskoemisyjny transport. Program „Czyste Powietrze” to kolejne, ogromne zadanie, którego podjął się Narodowy Fundusz. Uruchomienie naboru wniosków spotkało się z bardzo dobrym odzewem społecznym, o czym świadczy rosnąca z dnia na dzień  liczba składanych w regionach wniosków – mówi Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jak również uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza z budynków mieszkalnych nowo budowanych. Efekty ekologiczne i energetyczne, a także postęp w realizacji programu „Czyste Powietrze” będą mierzone i oceniane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Budżet programu „Czyste Powietrze” to 103 mld zł. Beneficjenci mogą otrzymać dotacje pokrywające 30-90% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki do 100% kosztów. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji to 53 tys. zł. Zakłada się, że program wesprze do 2029 r. około 4 mln właścicieli (lub współwłaścicieli) domów w Polsce. 

Działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza zostaną kompleksowo omówione podczas odbywających się w dniach 23-25 października br. w Poznaniu Targów POL-ECO SYSTEM. Wydarzenia przygotowane w organizowanej przez Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW EkoSferze przybliżą gościom najnowsze osiągnięcia dotyczące m.in. OZE, ekologicznych paliw węglowych, adaptacji miast do zmian klimatu. Ponadto przedstawione zostaną też działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego zawarto ponad 3,5 tys. umów na łączną kwotę 2,7 mld euro.

W zakresie ochrony powietrza NFOŚiGW wspomaga instalacje odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin w dużych elektrowniach systemowych i dużych elektrociepłowniach, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), budowę domów energooszczędnych, instalacje energooszczędnego oświetlenia ulicznego, a także zakup bezemisyjnych środków transportu publicznego. Uzyskane efekty to m.in. roczna oszczędność 3,4TWh energii oraz termomodernizacja 4,3 tys. budynków użyteczności publicznej. 

Targi POL-ECO SYSTEM organizowane są na pięć tygodni przed szczytem klimatycznym COP24, który odbędzie się w grudniu w Katowicach. Na COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie, zobowiązujące państwa-strony konwencji do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Tematyka związana ze zmianami klimatu i adaptacją do nich będzie istotnym elementem POL-ECO SYSTEM. Uczestnicy targów będą mieli okazję spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki środowiskowej oraz wziąć udział w dyskusjach na kluczowe tematy. 

Organizacją logistyczną szczytu COP24 zajmą się Międzynarodowe Targi Poznańskie. Decyzja o przekazaniu MTP tego zadania jest potwierdzeniem kompetencji firmy oraz bardzo wysokiej pozycji wśród organizatorów najważniejszych wydarzeń w Polsce.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 23-25.10.2018 r.

 

Dowiedz się więcej