Firma WIENKRA dziękuje wszystkim za odwiedziny swojego stoiska na targach Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2017.

WIENKRA z nagrodą biznesową DELTA 2017

Dzięki współpracy z Klientami i Partnerami Biznesowymi WIENKRA otrzymała nagrodę Delta przyznaną przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja w kategorii firm działających ponad 21 lat jako firma, która rozwija się z sukcesem, wykazując się, na tle branży, najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży.

Wizja firmy - Wspieramy Twój Biznes - jeszcze bardziej umacnia firmę w przekonaniu, iż partnerskie, rzetelne tworzenie biznesu zbliża do wspólnego sukcesu. 


Dowiedz się więcej