W dniach 10-11 września, Warszawa po raz kolejny będzie miejscem spotkania branży OZE z całej Polski i nie tylko.

Warszawa stolicą OZE po raz kolejny już we wrześniu!

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-Energy zgromadzi najważniejszych przedstawicieli branży, a Strefa Termomodernizacji i Efektywności Energetycznej będzie idealnym dopełnieniem całości. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowo bogaty program wydarzeń towarzyszących. 11 września odbędzie się już IX Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaika w Polsce, organizowana przy współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki. 

- Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki dr Stanisław Pietruszko od lat gromadzi na konferencji najlepszych specjalistów z branży fotowoltaicznej, tak będzie i w tym roku - mówi przedstawiciel Organizatora RE-Energy, Manager Projektu Małgorzata Bartkowski.

Efektem współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Elektromobilności (PSEM) będzie Kongres Clean Air. Kongres przedstawi nowe rozwiązania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nowoczesne, niskoemisyjne paliwa z biomasy, czyli nowe możliwości biznesowe i środowiskowe. Ponadto pokazane będą nowe modele gospodarki niskoemisyjnej oparte na GOZ. Elektromobilność będzie tematem przewodnim. Poruszone zostaną takie kwestie, jak: Elektromobilność – motor dla rozwoju innowacji, model biznesowy - czy to się opłaca, zielona energia dla elektryka – rozwiązania, pieniądze na inwestycje w e-mobility, polskie rozwiązania z elektromobilności – dobre, bo polskie oraz jak wdrażać elektromobilność – dobre praktyki zagraniczne.

Pierwszego dnia Targów RE-Energy odbędzie się także Forum Budynek Energooszczędny w praktyce, w ramach którego, wystawcy i eksperci z branży zaprezentują innowacyjne rozwiązania. Natomiast Forum Elektromobilności będzie platformą prezentacji z jednej strony innowacji w szeroko pojętej branży pojazdów elektrycznych, ale i infrastruktury.

Drugi dzień Targów będzie równie bogaty merytorycznie. Już po raz czwarty zorganizowany zostanie Międzynarodowy Kongres Magazynowania Energii w Polsce, który jest jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce. Uczestnicy zawsze podkreślają wyjątkowo wysoki poziom merytoryczny Kongresu, za który odpowiedzialna jest jego Przewodnicząca, Pani Barbara Adamska z ADM Poland.  

Efektem współpracy z wydawnictwem ARTSMART jest konferencja „Czysta energia, czyste powietrze w mieście”. Wydarzenie to pozwoli uczestnikom poznać przykłady dobrych praktyk z Polski i zagranicy, związanych z wykorzystaniem OZE w przestrzeni miejskiej w celu wsparcia i odciążenia miejskiej sieci energetycznej, a w konsekwencji – zadbania również o jakość powietrza. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich sympatyków OZE i czystego powietrza. Wydarzenie powstało z myślą o przedstawicielach: administracji centralnej i lokalnej, organów naczelnych i centralnych, jednostek podległych, klastrów energii, dostawców rozwiązań technologicznych (w tym m.in. odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, mebli miejskich wykorzystujących OZE), instalatorów, projektantów instalacji i architektów, wykonawców, projektantów przestrzeni miejskiej, zarządców budynków użyteczności publicznej, zarządców galerii handlowych, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, firm zajmujących się finansowaniem inwestycji, firm doradczych, kancelarii prawnych. Wspólnie z Instytutem Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego przygotowywana jest konferencja „Budynki użyteczności publicznej w świetle przepisów UE”. Podczas Forum Pomp Ciepła prezentowane będą innowacje branżowe, a na Forum PV eksperci zwrócą uwagę na bardzo ważny aspekt, a mianowicie, jak nie instalować i jakich błędów należy unikać przy instalacjach fotowoltaicznych.

10 i 11 września odbędzie się spotkanie branży wypełnione wyjątkowo bogatym programem merytorycznym, wieloma dyskusjami i wymianą wiedzy i doświadczeń. Więcej informacji na temat Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-Energy znajdą Państwo na stronie www.reenergyexpo.pl