W 2018 roku wystartował program Czyste Powietrze. Akcja ta umożliwiła właścicielom domów jednorodzinnych starania o dofinansowanie przy modernizacji cieplnej budynku, jak i wymiany źródła ciepła w istniejącym obiekcie. Program skupia się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych.

Walka z niską emisją w ramach programu „Czyste Powietrze”

Co to oznacza w praktyce? Program ten dotyczy większości poważniejszych inwestycji związanych z lepszym i wydajniejszym ogrzewaniem domu. Start programu daje dużą obietnicę nie tylko oszczędności, ale też pozwala pomyśleć o środowisku naturalnym i ekologii. Odbiorcami programu są właściciele domów jednorodzinnych, a przedmiotem dofinansowania - czynności związane z ogólnie pojętym zmniejszeniem ilości zużywanej energii cieplnej. Może to być dofinansowanie zakupu okien bądź wymiany starego źródła ogrzewania, jak wysokoemisyjnych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze. Warto się zapoznać ze szczegółami programu, każdy inwestujący w swój dom czy to właśnie budowany czy remontowany może skorzystać, a co za tym idzie, oszczędzić.

Wszystkie pompy ciepła z oferty LG spełniają wymagania Programu Czyste Powietrze. Therma V to pompa ciepła typu powietrze-woda, która świetnie sprawdzi się zarówno w nowych, jak i modernizowanych domach, zapewniając zaawansowaną technologię grzewczą i oszczędność energii. To rozwiązanie grzewcze współpracujące z instalacją ogrzewania podłogowego, a także grzejnikowego. Dodatkowo pompa może być wykorzystana do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz współpracy z kolektorami słonecznymi czy panelami fotowoltaicznymi. Dzięki wykorzystaniu technologii inwerterowej i pobieraniu energii z otoczenia, jest 4 razy bardziej wydajna energetycznie niż instalacje z kotłem grzewczym. Ponadto technologia regulacji ciśnienia gwarantuje stabilną wydajność grzewczą w niskiej temperaturze i sprawia, że bez trudu osiągane są docelowe parametry pracy. Dodatkowo, zróżnicowane konstrukcje typu monobloc (wszystko-w-jednym), czarne ożebrowanie oraz funkcje zorientowane na użytkownika zapewniają zwiększenie renomy wśród specjalistów, a także zadowolenie użytkowników korzystających z bogatej linii wyrobów LG o wydajności grzewczej od 5kW do 16kW.

Pompa ciepła THERMA V typu Monobloc na czynnik R32 stanowi kompletne urządzenie, w którym jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są połączone w jeden moduł. Dzięki temu nie ma potrzeby prowadzenia prac montażowych instalacji chłodniczej, a urządzenie typu Monoblok wymaga jedynie podłączenia do instalacji wodnej. Ponadto, dodatkowe elementy obiegu wodnego, jak płytowy wymiennik ciepła, naczynie wzbiorcze i pompa wodna są zawarte w zestawie. System sterowania firmy LG oferuje szereg rozwiązań, które zmniejszają koszty eksploatacyjne i zapewniają efektywną kontrolę zużycia energii. Dzięki swoim właściwościom czynnik R32, w odróżnieniu do R410A, znacznie mniej negatywnie wpływa na potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Jego wartość wynosi 675, podczas gdy GWP dla czynnika R410A wynosi 2087,5. Zdalny sterownik Standard III razem z odpowiednimi akcesoriami posiada prosty interfejs ułatwiający sterowanie, ale również dostarcza różnorodnych informacji oraz oferuje funkcje zarządzania, takie jak:

 • kontrola zużycia energii elektrycznej,
 • kontrola wytworzonej energii cieplnej,
 • trendy roczne.

 

Wśród zalet pompy ciepła Therma V Monobloc można wyróżnić m.in.:

1. Rewolucyjną inverterową sprężarkę R1 typu scroll zapewniającą:

 • Wysoką wydajność (małe obciążenie przy niskiej prędkości/całkowita wydajność),
 • Niski poziom hałasu (możliwa wysoka prędkość),
 • Poprawiony ruch przechylania się zespołu spirali,
 • 20% zmniejszenie ciężaru (w odniesieniu do sprężarki konwencjonalnej).

Rys. 1

2. Obniżony poziom hałasu

W konstrukcji jednostek typu monobloc z R32 osiągnięto zmniejszenie poziomu hałasu w porównaniu do poprzednich modeli. Jednostki mniejszych wydajności osiągają ciśnienie akustyczne rzędu 50dB(A), zaś agregaty dwuwentylatorowe to samo ciśnienie mają na poziomie 52dB(A).

Rys. 2

3. Wtrysk cieczy z parą (Flash Gas)

 W przypadku czynnika chłodniczego R32 bardzo istotne jest, aby prawidłowo kontrolować temperaturę po stronie tłocznej sprężarki. W jednostkach Monobloc R32 w celu efektywnego sterowania temperaturą na wyjściu sprężarki zastosowano technologię wtrysku tzw. „flash gas”, mieszaniny cieczy i pary. Dzięki niej zwiększa się zakres roboczy przy ogrzewaniu i poprawia wydajność grzewcza przy niskich temperaturach otoczenia.

Wtrysk pary

 • Temperatura na wyjściu sprężarki jest bardzo wysoka (160°C),
 • Nieprawidłowości cyklu wtrysku i pracy sprężarki zależą od ochronnej logiki.

 

Rys. 3

Wtrysk cieczy z parą (flash gas)

 • Temperatura na wyjściu sprężarki jest poniżej 110˚C,
 • Prawidłowa praca cyklu wtrysku.

Rys. 4

4. Różne opcje regulacji temperatury

Dla zapewnienia komfortu i wygody użytkownika wprowadzono różne opcje sterowania temperaturą. Uwzględniając europejski styl życia, gdzie preferowany jest komfort termiczny, specjalnie dodano funkcję jednoczesnej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz temperatury wody.

 1. Regulacja temperatury wody na wyjściu.
 2. Regulacja temperatury wody na wejściu.
 3. Regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu.
 4. Jednoczesna regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu i temperatury wody.

Włączenie termostatu: Gdy jednocześnie spełnione są warunki odnośnie temperatury powietrza w pomieszczeniu, jak i temperatury wody.

Wyłączenie termostatu: Gdy spełnione są warunki odnośnie temperatury powietrza w pomieszczeniu lub temperatury wody. 

Rys. 5

5. Szeroki zakres roboczy

Ze względu na osiąganie wartości temperatury wody na wyjściu aż do 65°C możliwe jest pełne pokrycie zakresu pracy grzejnika średniotemperaturowego. W rezultacie jednostka Monobloc R32 jest bardzo konkurencyjna zarówno w przypadku wymiany, jak i jako nowe źródło ciepła. Ponadto może ona pracować w trybie ogrzewania do temperatury zewnętrznej –25°C.

 

6. Nowy zdalny sterownik i rozwiązanie LG Wi-Fi

System monobloc R32 został wyposażony w nowy standardowy zdalny sterownik z menu w języku polskim, który posiada wiele możliwości:

Intuicyjny interfejs – informacje są wyświetlane z wykorzystaniem prostej grafiki, ikon i tekstu. Łatwe w obsłudze przyciski nawigacyjne;

Więcej funkcji energooszczędnych – automatyczne sterowanie pogodowe i czasowe;

Wygodne funkcje – optymalizacja logiki ustawiania harmonogramów pracy (ustawianie okresu, daty, czasu włączenia/wyłączenia, trybu pracy, temperatury docelowej).

 

Rozwiązanie Wi-Fi LG

Dostęp do THERMA V każdej chwili z dowolnego miejsca.

Rys. 6

 

Dowiedz się więcej

Autor artykułu:
Jakub Lejman
Product Engineer
Air Conditioning & Energy
LG Electronics Polska Sp. z o.o.