W dniu 11 września 2015 roku w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25 - lecia Venture Industries. Zobacz naszą relację.

Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia firmy Venture Industries

Firma Venture Industries na wydarzenie zaprosiła niemal 400 gości, wśród nich Partnerów handlowych, Klientów, Dostawców, reprezentantów mediów branżowych i Uczelni Technicznych z całej Polski, Pracowników Venture Industries i przedstawicieli z zagranicy. Uroczystość prowadzona została przez panią Katarzynę Pakosińską, znaną z polskiej sceny kabaretowej.

Podczas oficjalnej części wieczoru gości przywitał – Dyrektor Wojciech Stawski, współwłaściciel Spółki Venture Industries. Galę Jubileuszową rozpoczęły specjalne podziękowania złożone na ręce współzałożycieli firmy: Panów Bjorna Leksell’a i Stellana Hopstadius’a, a także pierwszego pracownika oraz wieloletniej dyrektor Anny Wiech-Gołębiewskiej. Były to podziękowania za pomoc, wsparcie, wiedzę, entuzjazm, ogromne zaangażowanie w zakładanie firmy, budowanie wizerunku i przyczynienie się do rozwoju firmy przez 25 lat istnienia. Obok słów uznania wyróżnieni otrzymali statuetki oraz dyplomy pamiątkowe.

Pani Dyrektor odbierając nagrodę skierowała podziękowania do długoletnich pracowników Venture Industries, osób, które pamiętają początki spółki oraz realia ówczesnego biznesu. Wspominała pierwszą siedzibę firmy w zaadaptowanym domu jednorodzinnym z magazynem w garażu. Pani Anna Wiech–Gołębiewska zwróciła się również z podziękowaniami do Dyrektora Wojciecha Stawskiego, podsumowując relacje służbowe słowami: „ (…) praca z nim jest czystą przyjemnością. Nigdy nie myślałam, żeby pracę zmienić z powodu relacji personalnych. Wiem, że jego decyzje codziennie trudne, gwarantują dalszy rozwój, wspaniały rozwój, Venture Industries”.

Następnie Gospodarze wieczoru zaprosili na scenę długoletnich i zasłużonych pracowników Venture Industries. Każdy z nagrodzonych otrzymał od Zarządu firmy pamiątkowy, grawerowany dyplom z podziękowaniami. Wśród wyróżnionych były osoby, które związały swoje losy zawodowe z pierwszą siedzibą spółki w Kiełpinie ponad 20 lat temu. Zarząd docenił także wkład w rozwój firmy pracowników, którzy od 14 lat zasilają szeregi Oddziału produkcyjnego Venture Industries w Grudziądzu.

Większość nagrodzonych przywołała wspomnienia związane z początkami pracy w Venture Industries. Była to  niezwykle wzruszająca chwila zarówno dla Zarządu jak i pracowników – niektórzy z nich przepracowali w firmie niemal „pół swojego życia”. Do początku współpracy ze szwedzką spółką przeniósł gości Pan Janusz Kaźmierczak - emerytowany Dyrektor Oddziału produkcyjnego Venture Industries w Grudziądzu, barwnie opisując pierwsze spotkanie z późniejszymi pracodawcami: „(…) pojawili się ci trzej tenorzy, pilotowani przez sopranistkę koloraturową Anię i to był początek, najpierw współpracy kooperacyjnej(…)” 

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na uroczystą kolację serwowaną w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Uroczystość urozmaicił występ gwiazdy wieczoru – Pana Ryszarda Rynkowskiego. Również nasza Redakcja uczestniczyła w tym ważnym i pięknym wydarzeniu, jakim są obchodu 25-lecia Venture Industries. I w tym miejscu chcielibyśmy ponownie życzyć sukcesów zawodowych. Mamy nadzieję, że spotkamy się na obchodach 50-lecia firmy Venture Industries.