Przełącz się teraz: Od mechanicznej do elektronicznej oprawy zaworowej.

TESTO: era nowoczesności!
testo

Według wielu badań, aż 74% wszystkich systemów chłodniczych jest nieprawidłowo wyregulowana za pomocą mechanicznych opraw manometrów. Nie jest to wynikiem złego pomiaru instalatorów chłodnictwa, tylko wadami mechanicznych oprawach zaworowych, ponieważ:


*Są one niedokładne i wykazują wysoki potencjał błędu
*Wyniki mogą być niejednoznaczne, dostarczając tylko informacje do dalszej samodzielnej interpretacji
*Nie zawierają wszystkich wyników pomiaru i informacji o statusie systemu chłodzenia

Rezultat: Sprawia to, że obsługa instalacji jest czasochłonna, a uzyskane dane pomiarowe są niewiarygodne.Elektroniczne oprawy zaworowe Testo pomogą Ci ponieważ:


*Są bezpieczniejsze, bardziej wydajne niż kiedykolwiek wcześniej
*Wskazują teperaturę przegrzania i dochłodzenia w czasie rzeczywistym
*Jeden przyrząd rejestruje różne parametry
*Praktycznie wszystkie charakterystyki czynników chłodniczych są przechowywane w przyrządzie
*Optymalizują wszystkie procedury pracy przy systemach chłodniczych i pompach ciepła

Rezultat: Wykonasz całą pracę szybko i skutecznie, masz wiarygodny wynik pomiaru i możesz zaoszczędzić do 12,5% kosztów energii*.


Ciągła dyskusja na temat optymalizacji efektywności energetycznej jak również redukcji emisji CO2 w systemach chłodniczych pozostawia pytanie: Czy mechaniczna metoda pomiaru jest wciąż wystarczająca?!

* Źródło: Energie Star study, www.energystar.gov