Dobierz właściwą izolację z aplikacją TERMO!

TermoURSA - nowy program od URSA. Pobierz już teraz!

Kalkulator TermoURSA to narzędzie, które pozwala również na obliczenie ewentualnego kondensatu zbierającego się w przegrodzie budowlanej w poszczególnych miesiącach roku. Liczbowo oraz graficznie prezentowane są wyniki dotyczące poszczególnych miesięcy oraz w ujęciu kumulacyjnym. Dzięki temu mamy dokładne dane dotyczące zarówno zawilgocenia, jak i wysychania przegrody budowlanej w każdym jej miejscu. Program sprawdza i informuje czy przypadkiem nie mamy do czynienia z niedopuszczalnym efektem narastania w kolejnych latach zawilgocenia spowodowanego kondensacją pary wodnej.

 

Pobierz program

 

TermoURSA pozwala również na automatyczne wykreowanie i sprawne drukowanie indywidualnego raportu zbierającego wszystkie wprowadzone przy projektowaniu informacje oraz wyniki obliczeń i wykresy prezentujące rozpatrywany projekt.