Kwasy, ługi, różnorodne mieszaniny chemiczne, wody procesowe, czynnik chłodniczy … jak bezpiecznie przesyłać takie media? Jak uniknąć procesów korozyjnych instalacji przesyłowej w toksycznym środowisku pracy zakładów chemicznych, paliwowo-energetycznych, metalurgicznych, elektromaszynowych?

TERMOTECH®  czyli sposób na korodujące rurociągi.
System rurociągów preizolowanych z tworzyw sztucznych TERMOTECH® to kompletny system rurociągowy . Cechą charakterystyczną tego systemu jest indywidualny dobór konstrukcji systemu w zależności od rodzaju medium, jakie ma być przesyłane oraz parametrów i warunków pracy instalacji. Dokonuje się wyboru rury przewodowej oraz rury osłonowej.

Rura przewodowa może zostać wykonana z materiałów typu PE-HD, PVC-U, PP-H, PB, ABS, PVC-C, PVDF oraz TWS. Każdy z tych materiałów charakteryzuje się określoną odpornością chemiczną i temperaturą pracy.
Rury osłonowe systemu wykonywane są najczęściej z czarnego PE, odpornego na promieniowanie UV, co pozwala na prowadzenie instalacji na zewnątrz. Mogą być również wykonane z ocynku lub aluminium. Zalety praktyczne


* Wykonanie nowej instalacji przesyłowej w systemie rurociągów z tworzyw sztucznych TERMOTECH to znaczne oszczędności m.in. w kosztach eksploatacji, eliminuje się bowiem procesy związane z zapobieganiem i usuwaniem efektów działania korozji.
* Istotną zaletą rurociągów TERMOTECH® dla zakładów przemysłowych, w których instalacje wykonane są z tradycyjnej stali, to możliwość wymiany odcinka uszkodzonego rurociągu i wpięcie się do istniejącej instalacji.
* System TERMOTECH® zawiera w standardzie typowe kształtki takie jak kolana 90°, trójniki 90° i łuki 45°.
* Istnieje jednak możliwość wykonania elementów z odejściami nietypowymi, o różnych kątach nachylenia, co pozwala na lepsze dopasowanie w przypadku nietypowego przebiegu rurociągu.
* W systemie TERMOTECH® można również wykonać większe fragmenty instalacji przesyłowej już na etapie procesu produkcyjnego, co w praktyce znacznie ogranicza ilość czasu potrzebnego na instalowanie elementów rurociągu na miejscu instalacji.
* W przypadku przesyłu mediów, których temperatura nie może obniżyć się poniżej określonego poziomu, (np. w instalacjach prowadzonych na zewnątrz) system TERMOTECH® może być wyposażony w instalację grzewczą.
* System TERMOTECH® może być również wyposażony w system alarmujący o nieszczelności. Ma on na celu sygnalizowanie pojawienia się wilgoci w piance PUR, ponadto daje możliwość sprawdzenia stanu zawilgocenia rur i połączeń. Nadzór nad instalacją alarmową może odbywać się przy użyciu przenośnych testerów lub stacjonarnych detektorów oraz lokalizatorów awarii.Dla doboru odpowiedniej rury przewodowej i osłonowej potrzebne są następujące dane:

- rodzaj przetłaczanego medium
- stężenie przetłaczanego medium
- temperatura przetłaczanego medium
- rodzaj instalacji (naziemna , podziemna)
- w przypadku potrzeby utrzymania stałej temperatury przetłaczanego medium zakres wymaganych temperatur
- projektowana długość preizolowanego system rurociągowego


 Zastosowania systemu TERMOTECH®:


- instalacje chemiczne (kwasów, ługów różnego rodzaju mieszanin chemicznych)
- instalacje wód procesowych
- instalacje czynnika chłodniczego
- rurociągi wymagające utrzymywania stałej temperatury przetłaczanego medium
- napowietrzne rurociągi wody pitnej (np. przejścia przez rzeki)
- rurociągi na terenach górskich
- rurociągi wód geotermalnych
 
tel. 74 8415519, info@termotech.info.pl, www.termotech.info.pl