Trzydniowe 26 Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Chłodnictwa, Klimatyzacji i Wentylacji IKK skończyły się w piątek, 4 listopada 2005.


13 669 specjalistów z branży HVAC&R z całego świata zainteresowanych było ofertą 610 wystawców z 41 państw. Udział międzynarodowych wystawców na IKK wyniósł w tym roku aż 67%. Najliczniejsza reprezentacja pochodziła z Republiki Ludowej Chin - 79 przedsiębiorstw. Następna po Chinach, najliczniejsza grupa wystawców pochodziła z Włoch (78 przedsiębiorstw) i Turcji z 28 oraz Wielkiej Brytanii z 26 firmami. Goście spoza Niemiec stanowili również imponującą reprezentację - z 90 państw, obliczoną na 47% ogólnej liczby zwiedzających.
Główny Menedżer VDKF Wirtschafts- und Informationsdienste GmbH, pan Rudolf Pütz, promotor IKK 2005 stwierdził, iż na targach było 120 nowych wystawców co wskazuje na rosnącą popularność oraz znaczenie IKK na arenie międzynarodowej.
Sympozjum IZW-IEA skupiło 140 międzynarodowych ekspertów na dyskusjach dotyczących możliwości spowolnienia globalnego ocieplenia. Sympozjum dostarczyło także informacji o ostatnich odkryciach naukowych na temat technologii chłodzenia i klimatyzacji oraz ogromnych potencjalnych oszczędnościach spowodowanych stosowaniem pomp cieplnych.
Forum IKK, które odbyło się po raz czwarty, spotkało się z dużym zainteresowaniem. Na forum zaprezentowano najnowsze technologie w rozwiązaniach pomp ciepła oraz możliwości oszczędzania energii pod tytułem "Innowacyjne chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja – systemy, elementy i praktyczne przykłady". W prezentacji, wzbogaconej o specjalne show, wzięło udział 1000 uczestników.
Targi IKK 2005 w Hanowerze odbyły się pod hasłem wydajności energetycznej oraz unikania bezpośredniej i pośredniej emisji CO2. Po wejściu w życie Protokołu z Kyoto w dniu 16 lutego 2005 r., w centrum zainteresowania i badań, przemysłu i produkcji, budowy i eksploatacji urządzeń, a także innowacji w zakresie techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp cieplnych, znalazły się tematy dotyczące energii oraz bilansu obciążeń CO2 systemów i urządzeń.
Kolejna, 27. edycja specjalistycznych targów IKK odbędzie się w roku 2006 w Norymberdze. Więcej informacji na stronie internetowej targów www.ikk-online.com
Fot. 1 Hala targowa
Fot. 2 Wystawa wentylatorów Ziehl-Abegg

Fot. 3 Sympozjum IZW-IEA
Fot. 4 Rudolf Pütz podczas ceremonii otwarcia targów IKK


Foto: press.nuernbergmesse.de