Tabela z właściwościami gazu ziemnego, propanu technicznego, mieszaniny propan-butan - skład, własności, parametry spalania, skład spalin

Parametry Gaz ziemny H Gaz ziemny L Propan Propan/ Butan
Skład
Azot Tlen Dwutlenek węgla Wodór Tlenek węgla Metan Etan Propan n-butan %obj. %obj. %obj. %obj. %obj. %obj. %obj. %obj. %obj. 1,1 - 1,0 - - 93,0 3,0 1,3 0,6 14,0 - 0,8 - - 81,8 2,8 0,4 0,2 - - - - - - - 100,0 - - - - - - - - 75,7 24,3
Parametry
Ciepło spalania MJ/m³ 41,26 35,21 101,24 109,22
Wartość opałowa MJ/m³ 37,26 31,77 93,21 100,65
Górny indeks Wobbe MJ/m³ 52,99 43,97 81,18 84,11
Dolny indeks Wobbe MJ/m³ 47,85 39,68 74,74 77,51
Gęstość kg/m³ 0,784 0,829 2,011 2,180
Stechiometryczny punkt rosy dla spalin oC 57,8 53,1 53,9 53,7
Stechiometryczne parametry spalania
m³/m³gazu 9,88 8,43 24,31 26,25
Objetość m³/m³gazu 8,88 7,70 22,26 24,05
Objetość m³/m³gazu 10,80 9,35 26,11 28,16
Stechiometryczny skład spalin
Dwutlenek węm³/m³gazu 1,06 0,90 3,05 3,31
m³/m³gazu 7,82 6,80 19,21 20,74
m³/m³gazu 1,92 1,65 3,85 4,11