Rozpoczął się coroczny cykl szkoleń poświęconych skutecznemu pogłębianiu wiedzy o produktach i systemach klimatyzacyjnych Mitsubishi Heavy Industries.

Szkolenia Mitsubishi Heavy Industries

Wszystkie szkolenia Mitsubishi Heavy Industries zawierają informacje ogólne o produktach MHI, szczegóły techniczne i montażowe, informacje dot. uruchomienia instalacji oraz programu doboru (w j. polskim), programie serwisowym.

Szkolenie obejmuje także zajęcia praktyczne, które odbywają się w Warszawie w oparciu o pracujący w warunkach rzeczywistych system VRF MHI oraz eksponaty ćwiczeniowe.

Uczestnicy otrzymają Certyfikat Autoryzacyjny MHI, niezbędne materiały techniczne, posiłki w przerwach szkolenia oraz drobny upominek z logo. Uczestnictwo w szkoleniu jest odpłatne (faktura VAT/rachunek). Szkolenia prowadzi mgr inż. Robert Gozdalik - Dyrektor Działu Klimatyzacji, Product Manager MHI.

 

Sprawdź harmonogram szkoleń