Inwestycja OVO Wrocław od strony zagadnień klimatyzacji. wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych była bardzo złożonym przedsięwzięciem.

Systemy dopasowane do indywidualnych potrzeb

Fot. www.wroclaw.pl

Różnorodne funkcjonalności poszczególnych części budynku (apartamenty, hotel, pomieszczenia usługowe, gastronomia) wymagały różnorodnego podejścia i zapewnienia odrębnych rozwiązań ze strony budowy instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Każda z tych funkcji wymagała zaprojektowania i wykonania oddzielnych instalacji.

Dostawy central sekcyjnych typu AF zostały zrealizowane w siedmiu etapach. Łącznie na OVO działa 35 central wentylacyjnych Frapol o łącznym wydatku około 163,5 tys.m3/h, w tym centrale w wersji standardowej i zewnętrznej (dachowej), nawiewne oraz nawiewno-wywiewne z układami odzysku ciepła w postaci wymienników krzyżowych, obrotowych lub układami z czynnikiem pośredniczącym. 

Centrale sekcyjne typu AF przeznaczone są do przygotowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Rozbudowany typoszereg zapewnia szeroki zakres zastosowania w obiektach takich jak budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej (w tym sklepy, biura, centra handlowe, hotele, restauracje), a także w obiektach przemysłowych (hale produkcyjne , magazyny, warsztaty). Niestandardowe podejście firmy Frapol do projektowania urządzeń umożliwia także dopasowanie do indywidualnych potrzeb inwestycji.

Budowa centrali AF oparta jest na konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych oraz paneli typu "sandwich" wypełnionych niepalną wełną mineralną, zapewniającą odpowiednią izolacyjność termiczną oraz tłumienie akustyczne.

 

Centrale oferowane są w trzech podstawowych wariantach:

  • standardowym: przeznaczonym do montażu w pomieszczeniach zamkniętych
  • dachowym: przeznaczonym do montażu w pomieszczeniach zamkniętych
  • higienicznym: do zastosowania w obiektach służby zdrowia oraz innych obiektach o wysokich wymaganiach higienicznych.

 

W zależności od wymogów obiektu oraz oczekiwań klienta dostępne są także specjalistyczne, niestandardowe wykonania.

Sekcyjna budowa central wentylacyjnych typu AF pozwala na dowolną konfigurację komponentów stosowanych w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, takich jak filtry powietrza, wymienniki odzysku ciepła, wentylatory itd.

W trosce o środowisko naturalne centrale wentylacyjne AF wyposażone są w nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne, dzięki czemu spełniają wymogi określone w dyrektywie 2009/125/WE tzn. Ekoprojekt. Jakość central wentylacyjnych firmy Frapol została również potwierdzona przez jednostki niezależne m.in. przyznaniem certyfikatów TUV oraz EUROVENT.

Poza centralami wentylacyjnymi firma Frapol dostarczała na OVO również 20 tys. m2 kanałów wentylacyjnych, 1600 klap przeciwpożarowych i dymowych, kanały i kształtki prostokątne oraz kołowe, regulatory stałego i zmiennego przepływu, kratki, anemostaty, nawiewniki szczelinowe wraz ze skrzynkami, tłumiki, przepustnice, czerpnie ścienne i podstawy dachowe.

Warto wspomnieć o najnowszej wersji przewodów oddymiających typu PD oferowanej przez Frapol. To trzecia generacja systemu. Najnowszy system stalowych, prostokątnych przewodów oddymiających typu PD, obsługujący jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single, znakowany znakiem CE to również odpowiedź na potrzeby rynku związane z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa systemów oddymiających przy równoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji. Zmiany dotyczą instalacji o przekroju nie większym niż 1250 x 1000 (mm). Przewody o większym przekroju oferowane są niezmiennie na podstawie krajowego Certyfikatu Zgodności.

Długoletnie doświadczenie połączone z innowacyjnym podejściem firmy Frapol pozwoliły osiągnąć sukces, jakim jest udział w inwestycji OVO i sprostanie wymaganiom i standardom międzynarodowych inwestorów.

 

Tradycja i nowoczesność

Frapol, spółka należąca do Grupy kapitałowej INSTAL KRAKÓW, jest jednym z największych producentów i dostawców standardowych oraz wysoce specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Nieprzerwanie od 25 lat firma poszerza swoją ofertę i dostarcza na rynki krajowe oraz zagraniczne najnowsze rozwiązania odzwierciedlające aktualne trendy w branży przy zachowaniu rygorystycznych norm jakościowych.

Oferta Frapol obejmuje:

  • uniwersalne rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej (biurowce, hotele, centra handlowe, obiekty rekreacyjno-sportowe oraz przemysłowe),
  • kompaktowe centrale wentylacyjne ze zintegrowanym układem automatyki, przeznaczone do budynków mieszkalnych i usługowych, zaprojektowane zgodnie z aktualnymi, najbardziej energooszczędnymi trendami,
  • kompletny system FRAMEDIC dla służby zdrowia i przemysłu farmaceutycznego, przeznaczony do klimatyzacji pomieszczeń o najwyższych wymogach higienicznych,
  • realizacje nietypowych projektów dostosowanych do oczekiwań wymagających inwestorów,
  • urządzenia realizowane w niestandardowych wykonaniach i konfiguracjach, pracujące w szczególnie trudnych i wymagających warunkach środowiskowych,
  • innowacyjne, najnowsze projekty, będące efektem wielu lat doświadczeń działu badań i rozwoju, testowane w wyspecjalizowanym laboratorium firmy.

 

Pakiet usług oferowanych przez Frapol, zapewnia kompleksową dostawę i montaż materiałów i urządzeń, dobór urządzeń w oparciu o autorski Program Doboru firmy Frapol oraz profesjonalny Program Doboru Central, instalację oprzyrządowania, podzespołów i automatyki, rozruch systemu wraz z wykonaniem prób i pomiarów, sporządzanie szczegółowego raportu zdawczo-odbiorczego, obsługę gwarancyjną i serwisową oraz projektowanie instalacji HVAC.


Jedną z najważniejszych realizowanych inwestycji, w których uczestniczyła firma Frapol, był kompleks OVO Wrocław. "Najistotniejszy podczas realizacji inwestycji okazał się fakt, że OVO to budynek wielofunkcyjny (hotel, apartamenty, usługi, gastronomia), wymagający różnorodnego podejścia ze strony budowy instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wymagało to od nas montażu specjalnych (oddzielnych) instalacji dla każdej funkcji obiektu. Kilka przykładowych danych liczbowych: firma Frapol zainstalowała na OVO 35 central wentylacyjnych, 20 tys. m2 kanałów wentylacyjnych oraz 1600 klap przeciwpożarowych i dymowych. Wyzwaniem okazało się zakończenie tak bardzo zróżnicowanego projektu w zakładanym, krótkim czasie. Zadanie udało się wykonać bez zarzutu, W OVO wykonaliśmy wszystkie instalacje sanitarne i przeciwpożarowe, szczególnie dymni jesteśmy z instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Udział w inwestycji OVO możemy określić jednym zdaniem - jesteśmy dumni z faktu, ze polska technologia i jakość prezentowana przez firmę Frapol spełniają oczekiwania i standardy światowych inwestorów" - zakończył Marek Pastuszak, zastępca dyrektora ds. produkcji budowlano-montażowej.

 

Źródło: Builder, Frapol