VBW Engineering prezentuje nowe urządzenie – podwieszaną/stojącą kompaktową centralę wentylacyjną SPS-ECOBOX. Produkt wykonany został w standardzie PLUG&PLAY i przeznaczony jest do wentylacji pomieszczeń małogabarytowych.

Urządzenie SPS-ECOBOX posiada system wyposażony w filtry klasy G4, wysoko sprawny rekuperator (η=78%) oraz wentylatory z silnikami EC, zasilanie 230V. Dzięki nowoczesnej technologii silników EC, urządzenie zapewnia minimalne zużycie energii oraz gwarantuje płynną regulację wydatku powietrza przy cichej pracy jednostki. Typoszereg został zbudowany z czterech wielkości od 110 do 1200m3/h. Obsługa możliwa jest zarówno od dołu, jak i od góry, a także z jednej z dwóch stron obsługowych - prawej lub lewej. Osłona dolna/górna posiada zawiasy z dociskami szybko mocującymi.


Obudowa urządzenia jest specjalną, nowatorską konstrukcją samonośną. Jej płaszcz wewnętrzny poszycia to jednocześnie przepony dla poszczególnych wsadów w urządzeniu. Centrala posiada małe gabaryty, dzięki czemu możliwy jest jej montaż nawet w niewielkich przestrzeniach podsufitowych. Dodatkowo SPS-ECOBOX posiada możliwość ,,odpięcia" rozdzielni zasilająco-sterującej od urządzenia i montaż jej w miejscu optymalnym dla klienta. 

 


Przeznaczenie:

 • budownictwo jedno/wielorodzinne,
 • biura,
 • budynki małej przedsiębiorczości,
 • budynki użyteczności publicznej: urzędy, szkoły, przedszkola,
 • budynki usługowe: kluby fitness, kawiarnie.

 


Wymiennik krzyżowy:

 • znaczne zwiększenie żywotności podzespołu (brak ruchomych elementów),
 • całkowicie oddzielone od siebie strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego.


Automatyka:

 • rozdzielnia zabudowana w centrali,
 • programowanie czasu pracy centrali (w rozbiciu na godziny i dni tygodnia),
 • przyjazna integracja urządzeń peryferyjnych,
 • zabezpieczenie wymiennika krzyżowego przed oszronieniem (obniżanie wydatku wentylatora nawiewu),
 • funkcja sterowania wymiennikami strefowymi,
 • kontrola zabrudzenia filtrów na podstawie czasu pracy urządzenia,
 • wizualizacja odczytu elementów pomiarowych,
 • regulacja temp. powietrza nawiewanego lub temp. pomieszczenia,
 • panel dotykowy (opcja),
 • możliwość zmiany wydatku na podstawie pomiaru z przetwornika stężenia CO2 (opcja).

 

 

Dowiedz się więcej