Jak co miesiąc informujemy Państwa o aktualnych szkoleniach, konferencji i targach branżowych. Tym razem nadeszła kolej na spotkania listopadowe. Szersze informacje o wymienionych spotkaniach uzyskacie Państwo klikając na poszczególne linki.


02-04.11: IKK - Formum targowe dla międzynarodowego i niemieckiego rynku chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji - Hannover, Niemcy
03.11: Szkolenie serwisowe DAIKIN: Service Checker - Poznań
07-09.11: XI Konferencja "Rynek Ciepła - REC 2005" - Nałęczów
08.11: FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Kraków
08.11: Szkolenie serwisowe DAIKIN: Systemy VRVII - Poznań
08-09.11: Modułowy System Szkoleń - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI - Gdańsk
09-10.11: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Kraków
10.11: FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Wrocław
14-15.11: Szkolenie LINDAB: program CADvent - Łomianki
14-16.11: V Międzynarodowa Konferencja "BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDOWLI" - Warszawa-Miedzeszyn
15.11: Szkolenie serwisowe DAIKIN: Systemy VRVII - Poznań
15-16.11: Modułowy System Szkoleń - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI - Gdańsk
15.11: FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Gdańsk
15-18.11: POLEKO - Międzynarodowe Targi Ekologiczne - Poznań
16-18.11: ELEKTRO-ENERGY 2005 - X Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki - Kraków
16-20.11: BIG 5 SHOW - Targi Budownictwa i Instalacji - Dubai, U.A.E.
17.11: FUJITSU: szkolenie z zakresu systemów VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - Warszawa
17.11: Szkolenie serwisowe DAIKIN: Wytwornice wody lodowej + klimakonwektory - Poznań
17-18.11: Filtration & Separation Symposium, INCHEM TOKYO 2005 - Tokyo, Japonia
17-18.11: Cool&Comfort - Leuven-Haasrode
18-19.11: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Koszalin
19-21.11: TERMOIDRAULICA CLIMA - Bari
21-22.11: Szkolenie LINDAB: program CADvent - Łomianki
21-23.11: International Conference on Energy Research & Development - Safat, Kuwejt
22.11: Seminarium XXX: "Odzysk ciepła w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" - Gdańsk
22.11: Szkolenie BSH Klima Polska i RC Polska - Poznań
22.11: Seminarium szkoleniowe SYSTEMAIR - Lublin
22.11: Szkolenie serwisowe DAIKIN: Urządzenia Sky Air (+zastosowanie dla central klimatyzacyjnych) - Poznań
22-26.11: AQUA-THERM PRAGA - Międzynarodowe Targi Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Technik Sanitarnych - Praga, Czechy
23.11: Szkolenie BSH Klima Polska i RC Polska - Zielona Góra
23-24.11: XXXVII Dni Chłodnictwa: "Aktualne tendencje w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych" - Rosnówko
23-24.11: KURS POCZĄTKOWY dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - Kraków
23-25.11: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: "FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH ORAZ GRZEWCZYCH" - Zakopane-Kościelisko
23-26.11: SHK HAMBURG - North European Sanitation, Heating, Plumbing and Air Conditioning Fair - Hamburg, Niemcy
24.11: DAIKIN: Szkolenie dla projektantów - Wrocław
24-25.11: VIII Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" - Warszawa
29-30.11: Modułowy System Szkoleń - ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI - Gdańsk
30.11: DAIKIN: Szkolenie dla projektantów - Szczecin

Wszystkie SZKOLENIA, SEMINARIA i KONFERENCJE: www.wentylacja.com.pl/szkolenia
Wszystkie TARGI: www.wentylacja.com.pl/targi