11 maja w Hotelu HILTON Garden Inn w Krakowie, odbyła się VII edycja spotkań poświęconych ochronie ppoż., prezentująca kompendium wiedzy z zakresu wentylacji pożarowej, przeznaczona dla projektantów, architektów, generalnych wykonawców, inwestorów oraz rzeczoznawców p.poż.

Smay-seminarium w ramach projektu z cyklu Akademia Wentylacji Pożarowej pt.

Marek Maj - Prezes i założyciel firmy SMAY otworzył część seminaryjną spotkania, serdecznie witając gości, a po nim głos zabrała Marzena Maj – Dyrektor Handlowy, która przedstawiła cel Akademii oraz zaprezentowała film stworzony z okazji 25-lecia firmy. Moderatorem seminarium był Jarosław Wiche - Dyrektor Techniczny i Szef Projektów Badawczo-Rozwojowych.

Kolejną osobą zabierającą głos, był prezes Zarządu małopolskiego oddziału SITP Andrzej Siekanka, który opowiedział o działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Następnie  dr inż. Dariusz Ratajczak zajął przybyłych prelekcją dotyczącą wymagań przepisów dla wentylacji pożarowej i perspektywy ich zmian w zakresie obligatoryjnego i fakultatywnego stosowania wentylacji pożarowej w budynkach wysokościowych i wysokich , średniowysokich i niskich oraz garażach.

Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej - dr inż. Grzegorz Kubicki zaprezentował uczestnikom wentylację pożarową budynków wielokondygnacyjnych oraz poruszył problematykę praktycznej realizacji zabezpieczenia dróg ewakuacji na przykładach badanych obiektów rzeczywistych.
Następnie identyfikacją aktów prawnych, zasadami certyfikacji i znakowania wyrobów oznakowaniem CE, zasadami certyfikacji i znakowania wyrobów znakiem budowlanym B oraz świadectwem dopuszczenia dla wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, zajął się st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko.

Wytyczne ITB o numerze 493/2015 mówiące o projektowaniu, ocenie oraz odbiorach systemów wentylacji pożarowej garaży były tematem wykładu mgr inż. Wojciecha Węgrzyńskiego. Robert Zapała - Product Menager ds. Rozwoju Systemów Automatyki oraz Izabela Tekielak-Skałka – Kierownik Dz. Badań i Rozwoju, pracownicy firmy SMAY przedstawili ideę działania systemu przepływowego, nadciśnieniowych zabezpieczeń przedsionków p.poż oraz sterowania i zasilania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Opowiedzieli też o innowacyjnych na skalę światową, zestawach do różnicowania ciśnień typu iSWAY-FC.

W drugiej części spotkania  Tomasz Burdzy oraz Izabela Tekielak-Skałka przytoczyli podstawy projektowania wentylacji strumieniowej garaży, wykorzystanie symulacji komputerowych jako narzędzia do oceny poprawności projektu, walidację symulacji komputerowych oraz powiedzieli o próbie odbiorowej.

Uczestnicy całego wydarzenia mieli też okazję poznać moc ŻUBRA , nowej serii produktów, zasilaczy urządzeń pożarowych, zasilanie wentylatorów oddymiających zgodne z PN-EN 12101-10. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia seminarium podpisany przez niezależnych ekspertów oraz komplet materiałów dydaktycznych wraz z gadżetami.

Wszystkim przybyłym na spotkanie, organizatorzy serdecznie dziękują i zapraszają na kolejną edycję, o której informacja już wkrótce się pojawi.