Regularny serwis urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych to jeden z ważniejszych elementów, który pozwoli cieszyć się ich bezawaryjną pracą przez długi czas. Jest także niezbędny do utrzymania odpowiednich i bezpiecznych warunków klimatycznych w pomieszczeniach biurowych czy na terenie zakładu produkcyjnego. Jak często należy dokonywać przeglądów instalacji klimatyzacyjnych oraz komu warto je powierzyć? Na te pytania odpowiada Piotr Grzeszkowiak, Dyrektor Działu Serwisu PROMAR, firmy świadczącej m.in. profesjonalne usługi serwisowe dla przedsiębiorstw.

Jak często serwisować urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne?

Producenci posiadają własne zalecenia odnośnie częstotliwości przeglądów instalacji i poszczególnych elementów układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Konkretne wytyczne znajdują się w kartach gwarancyjnych urządzeń. Absolutnym minimum, którego należy przestrzegać, jest konserwacja w okresie wiosenno-letnim, najlepiej jeszcze przed falą upałów, a także w momencie wystąpienia usterek. Jeśli jednak klimatyzacja używana jest również zimą, należy przeprowadzić serwis przed sezonem grzewczym. Warto jednak pamiętać, że takie przeglądy powinny być wykonywane gruntownie, najlepiej przez firmy specjalizujące się w serwisowaniu konkretnego typu jednostek klimatyzacyjnych. 

 

Dlaczego regularne przeglądy są tak ważne?

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń mechanicznych, odpowiednia konserwacja przedłuża żywotność klimatyzacji oraz pozwala w pełni korzystać z jej możliwości. Ponadto, regularne przeglądy mają bezpośrednie przełożenie na zdrowie i bezpieczeństwo oddychających klimatyzowanym powietrzem osób. Nagromadzone w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej brud, kurz czy wilgoć, nie tylko zmniejszają wydajność pracy samych urządzeń, ale również stają się siedliskiem chorobotwórczych drobnoustrojów oraz szkodliwych substancji chemicznych, które wraz ze strumieniem powietrza wdmuchiwane są do pomieszczeń. Niewychwycona w porę nieszczelność spowoduje natomiast wyciek szkodliwego dla ludzi i środowiska czynnika chłodniczego. To zaniedbanie, poza konsekwencjami zdrowotnymi, może pociągnąć za sobą skutki prawne wynikające z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i karę finansową w wypadku dużych ubytków czynnika w instalacji.

 

Dobry serwis, czyli jaki?

Gruntowny serwis polega na dokładnym sprawdzeniu stanu i skuteczności działania każdego z elementów składowych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, wyczyszczeniu lub wymianie wymagających tego części, a następnie kalibracji i ponownego sprawdzenia poprawności pracy urządzeń. Niezbędna jest także kontrola instalacji elektrycznej. Wszystko powinno zostać wykonane przez doświadczonych techników, którzy posiadają zarówno uprawnienia f-gazowe UDT, kwalifikacyjne SEP (w 1 i 2 grupie energetycznej), jak również przeszkolonych do obsługi i serwisowania urządzeń danego producenta. Ważne jest też, by firma odpowiedzialna za przegląd, na koniec kontroli sporządziła dokładny raport z przeprowadzonych działań, dokonała stosownego wpisu w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz zutylizowała wymieniane części (niektóre kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne). W wypadku usunięcia nieszczelności i uzupełnienia czynnika chłodniczego wskazane jest także, aby serwisanci ponownie sprawdzili stan instalacji, np. przed upływem 30 dni od naprawy. 

Profesjonalne firmy serwisowe przy długofalowej współpracy osobiście nadzorują, by wszystkie niezbędne przeglądy zostały wykonane w terminie. Oferują też usługę 24-godzinnego pogotowia technicznego, z gwarancją realizacji w czasie nieprzekraczającym 2-4 godzin od momentu zgłoszenia. 

 

Czy wiesz, że …

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska np. wodę, glebę. Zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, ponieważ łatwo się rozprzestrzeniają i mogą skazić środowisko na dużych obszarach.

Regularna wymiana filtrów jest bardzo istotna, gdyż:

  • zabezpiecza urządzenie i instalacje przed zanieczyszczeniem,
  • poprawia jakość powietrza w strefie komfortu.

Na powierzchni zużytego filtra buduje się masa gnilna, która staje się rezerwuarem drobnoustrojów oraz szkodliwych substancji chemicznych. 


Zanieczyszczone filtry Czyste filtry

 

Zużyty filtr jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny, kod 150203. Firma serwisująca odpowiada również za jego utylizację.

 


Czy wiesz, że …

Zanieczyszczony skraplacz w urządzeniu chłodniczym wpływa na znaczne podwyższenie się parametrów skraplania oraz utrudnienie przekazywanie ciepła do otoczenia. Wysokie parametry skraplania przekładają się na zwiększenie częstotliwości pracy sprężarki, co powoduje obniżenie efektywności energetycznej urządzenia. Użytkownik zużywa znacznie więcej energii, aby uzyskać oczekiwany efekt pracy urządzenia.

 

Czy wiesz, że …

Zabrudzona powierzchnia wymiennika ciepła wpływa na znaczne ograniczenie sprawności urządzenia. Zanieczyszczony wymiennik trudniej oddaje ciepło z czynnika chłodniczego.

Podczas konserwacji serwis czyści chemicznie wymienniki ciepła. 

Zanieczyszczony wymiennik Wymiennik po myciu chemicznym  


Czy wiesz, że …

Nieszczelne urządzenie chłodnicze staje się źródłem emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Zaniechanie działań zapobiegających emisji substancji szkodliwych narusza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. W związku z tym użytkownik niedostatecznie dbający o stan szczelności urządzeń, narusza tym samym prawo.

Niedobór czynnika chłodniczego w instalacji skutkuje pogorszeniem parametrów chłodniczych, co przekłada się w na wysoki stopień przegrzania czynnika chłodniczego oraz prowadzi do uszkodzenia sprężarki.

 

Spalone uzwojenie sprężarki 

 

Technicy serwisowi ustalają, czy ilość czynnika w obwodach chłodniczych jest prawidłowa


Podczas inspekcji urządzeń za pomocą detektora kontrolują szczelność urządzenia.

Czy wiesz, że …

Firma konserwująca urządzenia musi:

  • dbać o środowisko,
  • podczas prac unikać emisji szkodliwych substancji do środowiska,
  • przekazywać odpady do utylizacji i przedstawiać Klientowi karty odpadów,
  • zatrudniać personel techniczny posiadający certyfikaty F-gazowe,
  • posiadać certyfikat F-GAZ dla przedsiębiorstw,
  • wprowadzać procedury zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego wpływu urządzenia na środowisko.
 

 

Dowiedz się więcej