Promar sp. z o. o.

Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
Jesteśmy firmą inżynierską, która swoją działalność prowadzi od roku 1994. Obecnie firma jest liderem na polskim rynku w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz zdalnego zarządzania infrastrukturą techniczną w budynkach. Oferujemy usługi projektowania, wykonawstwa, serwisu oraz eksploatacji i monitoringu
w takich branżach jak:
ciepłownictwo,
wentylacja,
klimatyzacja,
zdalne zarządzanie infrastrukturą techniczną budynków.

Przełomowym dla firmy był rok 2004, kiedy to rozpoczęliśmy pracę nad implementacją systemu IT pozwalającego na zdalne zarządzanie infrastrukturą techniczną w obiektach, który oferowany jest na rynku pod nazwą PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS).