QAF63 i QAF64 – Nowe zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe.
Tytuł

Bogaty typoszereg

Rodzina produktów Symaro to bogaty wybór czujników, sygnalizatorów, termostatów i detektorów dla branży HVAC. Produkty dostępne są w różnym wykonaniu, co do sposobu montażu i zastosowania oraz w szerokim zakresie pomiarowym z różnymi dostępnymi sygnałami do komunikacji ze sterownikiem np. centrali wentylacyjnej lub instalacji grzewczej.

Nowe modele

W ofercie pojawiły się nowe elementy zabezpieczające instalacje przed zamarznięciem. Seria QAF63 to czujniki, a QAF64 automaty przeciwzamrożeniowe do współpracy ze sterownikiem centrali wentylacyjnej w celu ochrony nagrzewnicy wodnej. Obie serie posiadają aktywną kapilarę do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0..15C i komunikują się sygnałem 0..10V.

Czujnik QAF63 / automat QAF64 za pomocą kapilary wypełnionej parą i membrany, dokonuje pomiaru najniższej temperatury, która występuje na długości kapilary co najmniej 250 mm. Jeśli czujnik / automat jest prawidłowo umieszczony za nagrzewnicą powietrza, to mierzy on najniższą temperaturę powietrza nawet w przypadku zróżnicowania temperatury w przekroju kanału. Ciśnienie par w kapilarze powoduje pewne przemieszczenie membrany. Przesunięcie to jest przetwarzane na sygnał elektryczny za pomocą indukcyjnego układu pomiarowego. Sygnał ten wzmacniany jest elektronicznie i dostępny jako sygnał pomiarowy 0...10 V DC.

Dokumentacja

Szczegółowe informacje o produkcie dostępne w karcie katalogowej.

Czujniki:
QAF63.2-J – z 2m kapilarą
QAF63.6-J – z 6m kapilarąAutomaty:
QAF64.2-J – z 2m kapilarą
QAF64.6-J – z 6m kapilarąSiemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa, Polska
tel. +48 22 870 87 00
www.siemens.pl/cps

Źródło: ''