Program PURMO C.O. wersja 3.5. jest przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o. jedno i dwururowych, regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach docieplonych) oraz projektowania sieci przewodów w instalacjach wody lodowej z możliwością zastosowania glikolu jako czynnika.

Obliczenia instalacji mogą być wykonywane w następujących wariantach: - projektowanie nowej instalacji polegające na doborze przewodów, grzejników, armatury i nastaw wstępnych,
- regulacja istniejącej instalacji polegająca na dopasowaniu mocy istniejących grzejników do potrzeb cieplnych pomieszczeń,
- projektowanie nowych fragmentów instalacji i regulacja istniejących fragmentów. Jest to połączenie dwóch poprzednich wariantów. We wszystkich wariantach obliczeń program dobiera nastawy armatury z regulacją wstępną. Instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać następujące warunki: - instalacja pompowa,
- układ przewodów dwururowy lub jednorurowy,
- rozdział dolny, górny lub mieszany,
- grzejniki konwekcyjne,
- grzejniki podłogowe,
- samoczynne zawory odpowietrzające (nie może być sieci odpowietrzającej),
- zwykłe lub termostatyczne zawory przygrzejnikowe,
- regulacja wstępna za pomocą zaworów z nastawami wstępnymi lub kryz,
- stabilizacja różnicy ciśnienia za pomocą stabilizatorów dławiących,
- możliwość stosowania regulatorów przepływu,
- szeroki zakres typów rur, grzejników i armatury,
- maksymalna liczba typów rur w instalacji - 4 typy wybrane ze wszystkich dostępnych w katalogu.

Bezpłatny program (12,7 MB) można pobrać ze strony firmy Sankom