W imieniu spółki EURO-CLIMA Sp. z o.o., pragniemy poinformować, że dnia 21.09.2015r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki FG Poland S.A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki EURO-CLIMA Sp. z o o. podjęły uchwały w przedmiocie połączenia spółki FG Poland S.A. jako spółki przejmującej ze spółką EURO-CLIMA Sp. z o o. jako spółką przejmowaną.

Przejęcie EURO-CLIMA Sp. z o.o. przez FG Poland S.A. - pismo przewodnie.

Połączenie polega na przejęciu EURO-CLIMA Sp. z o o. przez FG Poland S.A. i zostanie zrealizowane poprzez przeniesienie całego majątku EURO-CLIMA Sp. z o o. przez FG Poland S.A. W wyniku połączenia FG Poland S.A. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki EURO-CLIMA Sp. z o o., zaś EURO-CLIMA Sp. z o o. ulegnie wykreśleniu z KRS. W konsekwencji spółka FG Poland S.A. kontynuować będzie działalność prowadzoną dotąd przez EURO-CLIMA Sp. z o o. Planowany dzień połączenia to 30.10.2015r.

Firma EURO-CLIMA Sp. z o o. jest przekonana, że połączenie spółek pozwoli wszystkim na bardziej efektywne kierowanie rozwojem działalności przedsiębiorstwa oraz umożliwi jego stabilny rozwój, zapewniając wszystkim kontrahentom jeszcze wyższą jakość świadczonych usług na rynku HVAC w Polsce i za granicą.

Dodatkową korzyścią z tego procesu będzie dalsza, postępująca standaryzacja procesów, poprawa efektywności codziennej pracy, wzmacnianie nowych możliwości i kanałów dystrybucji.

EURO-CLIMA Sp. z o o. deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone dotychczas przez spółkę EURO-CLIMA Sp. z o o. były realizowane przez spółę FG Poland S.A. na najwyższym poziomie.

 

W imieniu spółki EURO-CLIMA Sp. z o o.

Prezes Zarządu
Wojciech Białas