Międzynarodowe Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS, odbędą się już po raz szósty od 18 do 20 września 2013 roku w Targach Kielce. Wystawa, która zostanie zrealizowana w jej ramach, ma zostać skierowana do firm branżowych zajmujących się uzdatnianiem wody czy oczyszczaniem ścieków. Podczas targów przedstawią swoje oferty dostawcy aparatury, maszyn, materiałów a także urządzeń i sprzętu specjalistycznego.

Profesjonalnie o branży wodno – ściekowej
Poprzednia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców jak i zwiedzających. W 2012 roku targi TIWS odwiedziło blisko 3 tys. zwiedzających i 100 wystawców. Swoje produkty zaprezentowały firmy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Słowenii.

Mocną stroną targów są specjalistyczne konferencje i spotkania branżowe. Podczas VI Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS odbędą się bezpłatne konferencje pt. „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – aktualny stan i przegląd stosowanych technologii. Straty wody – korzyści z monitorowania” oraz konferencja pt. „Inwestycje Gospodarki Wodno-Ściekowej Od Przygotowania Do Rozruchu”. Konferencje skierowane są do przedstawicieli Samorządów Gminnych, Inspektorów nadzoru budowlanego, biur projektów, doradców technicznych, Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych, producentów urządzeń, urzędów administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska oraz prezesów i dyrektorów technicznych Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych, do burmistrzów i Samorządów Gminnych. Organizatorem konferencji jest Wydawnictwo Seidel–Przywecki Sp. z .o.o. przy współpracy Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.

W tym roku zostaje oddane do użytku największe w tej części Polski - Centrum Kongresowe Targów Kielce. Będzie ono dostępne dla klientów już od 28 sierpnia. Centrum Kongresowe na 1000 osób to największa inwestycja w historii Targów Kielce. Koszt budowy to ponad 70 milionów złotych. Obiekt jest innowacyjny i wielofunkcyjny. - Dzięki rozwiązaniom – modułowym salom - stanie się miejscem organizacji zarówno dużych wydarzeń jak kongresy, koncerty czy konferencje poprzez mniejsze seminaria aż po kameralne wystawy i wernisaże. Największa sala kongresowa przewidziana jest dla 700 osób. Tam znajdzie się także scena z nagłośnieniem koncertowym i możliwością podwieszenia kamer czy nawet najbardziej wymyślnej scenografii. Cztery mniejsze sale konferencyjne po 100 osób również zagwarantują możliwość dowolnej konfiguracji powierzchni. W nowym Centrum Kongresowym znajdą się również w pełni wyposażone, przestronne Centrum Prasowe, komfortowa Strefa VIP i garderoby dla artystów – dodaje prezes Mochoń.


TargiTargi
TargiTargi