Łatwe uruchamianie, serwis i konserwację urządzeń umożliwia inteligentna aplikacja.

Bosch EasyService

Szybka i łatwa diagnoza

Łatwiejsze uruchomienie instalacji grzewczej możliwe jest dzięki aplikacji, która wymaga jedynie aktywowania automatycznej konfiguracji elementów systemu. Ponadto, Bosch EasyService usprawnia, a przede wszystkim optymalizuje cały proces.

Aplikacja pozwala na kompleksowe sprawdzenie działania podzespołów zamontowanych w urządzeniu, a także we wszystkich elementach instalacji grzewczej. Gwarantuje pomoc w przypadku wystąpienia błędów przy uruchamianiu, zalecając niezbędne kroki w celu jego wykluczenia. Aplikacja wyświetla kody błędów oraz ich opis dotyczący prawdopodobnych powodów usterki.

 

Usprawnienie codziennej pracy

Zakres wykonanych prac można przedstawić użytkownikowi urządzenia w sposób przejrzysty i zrozumiały. Aplikacja posiada szczegółowy protokół każdego etapu prac w formie pliku PDF – jeden dokument gromadzi wszystkie parametry systemu. 

 

Smart Service Key

Aby swobodnie korzystać z dostępnego w aplikacji wsparcia, konieczne jest posiadanie narzędzia Smart Service Key. Jego interfejs łączy się bezpośrednio przez WLAN z zainstalowanym urządzeniem. W kolejnym etapie aplikacja przeprowadza użytkownika przez proces uruchamiania urządzenia oraz proponuje dopasowaną do systemu parametryzację całego układu grzewczego.

 

Dowiedz się więcej

 

Zdjęcie: Bosch